Sevk irsaliyesi dediğimizde ne anlamalıyız?Basit bir şekilde açıklamaya çalıştık.