coolwolf / 10/11/2013

Centos Linux Conexant Modem Tanıtma

http://www.linuxant.com/drivers/
adresinden modeminize uygun olan driveri indirin. Örneğimizde DGC modem kullandık.
İndirdiğimiz cnxtinstall.run dosyasını çalıştırılabilir hale getirelim.

chmod a+x cnxinstall.run

Bu dosyanın kernel derleyebilmesi için kernel-devel paketini kuralım.

yum install kernel-devel kernel-PAE

Aaşağıdaki komutu çalıştırıp yönergeleri izlediğimizde modemimiz /dev/modem olarak kurulmuş olacaktır.

sh cnxinstall.run

====================================================
======EĞER OTOMATİK KURULUM ÇALIŞMAZSA RPM DENEYELİM===
====================================================
Önce RPM dosyasının kernel derleyebilmesi için gcc ve kernel kaynaklarını kuralım :

yum install gcc kernel-devel kernel-PAE kernel-PAE-devel

Yine aynı siteden RPM dosyasını indirelim

wget http://www.linuxant.com/drivers/dgc/archive/dgcmodem-1.13/dgcmodem-1.13-1.i386.rpm.zip
unzip dgcmodem-1.13-1.i386.rpm.zip
rpm -ivh dgcmodem-1.13-1.i386.rpm

Normal şartlar altında modeminiz kurulmuş olmalıdır.
==========================================================
===MODEMİNİZ YİNE KURULMADI ::: GELİN ELLE DERLEMEYİ DENEYELİM ====
==========================================================
dgcmodem kaynak dosyasını indirelim

wget http://www.linuxant.com/drivers/dgc/archive/dgcmodem-1.13/dgcmodem-1.13.tar.gz
tar xvfz dgcmodem-1.13.tar.gz
cd dgcmodem-1.13/
make install

=========================================================
===BU DA OLMADI===========================================
Bu durumda kernel sürümünüzü ve kernel-source sürümünüzü kontrol ediniz.
Büyük ihtimalle dgcconfig scripti sizin için kernel derlemesini yapamıyor.
/etc/grub.conf dosyasının default kısmına PAE olmayan bir kernel’in numarasını yazmayı deneyebilirsiniz.
0 1 2 şeklinde.

coolwolf / 07/11/2013

C# OpenFileDialog

 
C# dilinde, sürücüde bulunan dosyalardan birini seçmek için kullanılan openfiledialog komutuna küçük bir örnek :
Title özelliği, dosya seçme penceresinin başlığını belirler.
Filter özelliği gösterilecek dosya türlerini belirler.

OpenFileDialog ofd = new OpenFileDialog();
ofd.Title = "Please select the LOG File";
ofd.Filter = "Log Files (*.log)|*.log";
ofd.ShowDialog();
txtLogFile.Text = ofd.FileName;