Ay: Kasım 2013

Centos Linux Conexant Modem Tanıtma

http://www.linuxant.com/drivers/ adresinden modeminize uygun olan driveri indirin. Örneğimizde DGC modem kullandık. İndirdiğimiz cnxtinstall.run dosyasını çalıştırılabilir hale getirelim. chmod a+x cnxinstall.run Bu dosyanın kernel derleyebilmesi için kernel-devel paketini kuralım. yum install kernel-devel kernel-PAE Aaşağıdaki komutu çalıştırıp yönergeleri izlediğimizde modemimiz /dev/modem olarak kurulmuş olacaktır. sh cnxinstall.run ==================================================== ======EĞER OTOMATİK KURULUM ÇALIŞMAZSA RPM DENEYELİM=== ==================================================== Önce RPM dosyasının kernel derleyebilmesi

C# OpenFileDialog

  C# dilinde, sürücüde bulunan dosyalardan birini seçmek için kullanılan openfiledialog komutuna küçük bir örnek : Title özelliği, dosya seçme penceresinin başlığını belirler. Filter özelliği gösterilecek dosya türlerini belirler. OpenFileDialog ofd = new OpenFileDialog(); ofd.Title = "Please select the LOG File"; ofd.Filter = "Log Files (*.log)|*.log"; ofd.ShowDialog(); txtLogFile.Text = ofd.FileName;