Kategori: C#

MVC'de Controller açıklamaları eklemek ve bu açıklamaları listelemek

Controller adının üzerine Description attribute ekliyoruz: [Description("Benim Çok Çalışan Kontrollerim")] public class MyController : Controller { }[Description("Benim Çok Çalışan Kontrollerim")] public class MyController : Controller { } ardından uygulamamızdaki tüm controller’leri ve içlerindeki metodları listelemek için aşağıdaki fonksiyonu kullanabiliriz:   Assembly assembly = Assembly.GetExecutingAssembly(); IEnumerable<type> types = assembly.GetTypes().Where(type =&gt; typeof(Controller).IsAssignableFrom(type)).OrderBy(x =&gt; x.Name); List<selectlistitem> _controllers =

Silverlight MD5 Fonksiyonu

public static string Md5(string duzMetin) { string _sonuc = ""; System.Text.UnicodeEncoding _ucEnc=new System.Text.UnicodeEncoding(); byte _kByte; System.Security.Cryptography.HashAlgorithm _hAlg; byte _sByte; if (String.IsNullOrEmpty(duzMetin)) _kByte = _ucEnc.GetBytes(""); else _kByte = _ucEnc.GetBytes(duzMetin); _hAlg = new System.Security.Cryptography.SHA256Managed(); _sByte = _hAlg.ComputeHash(_kByte); _sonuc = Convert.ToBase64String(_sByte); return _sonuc; }

C# OpenFileDialog

  C# dilinde, sürücüde bulunan dosyalardan birini seçmek için kullanılan openfiledialog komutuna küçük bir örnek : Title özelliği, dosya seçme penceresinin başlığını belirler. Filter özelliği gösterilecek dosya türlerini belirler. 1 2 3 4 5 OpenFileDialog ofd = new OpenFileDialog(); ofd.Title = "Please select the LOG File"; ofd.Filter = "Log Files (*.log)|*.log"; ofd.ShowDialog(); txtLogFile.Text = ofd.FileName;OpenFileDialog

DXScheduler Türkçe Tecüme

DXScheduler kullananlar için Türkçe tercüme sınıfı.   using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using DevExpress.XtraScheduler.Localization; using DevExpress.XtraLayout.Localization; using DevExpress.XtraEditors.Controls; using DevExpress.XtraBars.Localization; namespace BenimProgramim { // Product / Class Name / Enumerator / Namespace //XtraBars / BarLocalizer / BarString / DevExpress.XtraBars.Localization //XtraEditors / Localizer / StringId / DevExpress.XtraEditors.Controls //XtraGrid / GridLocalizer / GridStringId /

TFS 2012 Project Creation Error

If you receive the following erro when trying to create a project on Team foundation Server 2012 : Error TF30170: The plugin Microsoft.ProjectCreationWizard.Build failed during task BuildTask from group Build. Explanation Plugin error text: “TF203013: The path C:\Windows\SERVIC~2\LOCALS~1\AppData\Local\Temp\tmpBF13.tmp is in the DOS (8.3) short path format and is not supported. Enter a full path to

sqlite türkçe harf sıralaması, sqlite turkish collation

Kullandığım projelerde ACCESS yerine SQLite kullanmayı uzun zamandır düşünüyordum. Fakat SQLite altında sorgu yaptığımda harfleri Türkçe sıralayamıyordu. Bu sorunu çözmek için önce SQLite ve ICU bileşenlerini kendim derlemeyi denedim. Fakat C bilgim olmadığı için bu konuda başarılı olamadım. Ardından yılmadım ve denemelerime devam ettim. En sonunda bu adresteki kodu kullanarak sorunumu çözebildim. Namespace’imizin içinde bir

c# Raw Mail Sender / Socket ile mail gönderme

Merhaba, Geçenlerde IMAP kullandığım bir sunucuyu değiştirdim. Tabi yeni sunucu yazılımı ile eskisi farklı şekillerde depoluyordu mailleri. Import etsem mümkün değil. Düşündüm taşındım. Baktım ki eski sunucu yazılımı epostaları ayrı ayrı dosyalarda ham haliyle tutuyor. Bu dosyayı direk alıcısına tekrar gönderirsem alıcı bunu tekrar yeni yazılımında depolayabilir diye düşündüm ve başladım araştırmaya. En sonunda da