coolwolf / 24/04/2013

DXScheduler Türkçe Tecüme

DXScheduler kullananlar için Türkçe tercüme sınıfı.
 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using DevExpress.XtraScheduler.Localization;
using DevExpress.XtraLayout.Localization;
using DevExpress.XtraEditors.Controls;
using DevExpress.XtraBars.Localization;
namespace BenimProgramim
{
//  Product / Class Name / Enumerator / Namespace
//XtraBars / BarLocalizer / BarString / DevExpress.XtraBars.Localization
//XtraEditors / Localizer / StringId / DevExpress.XtraEditors.Controls
//XtraGrid / GridLocalizer / GridStringId / DevExpress.XtraGrid.Localization
//XtraNavBar / NavBarLocalizer / NavBarStringId / DevExpress.XtraNavBar
//XtraPivotGrid / PivotGridLocalizer / PivotGridStringId / DevExpress.XtraPivotGridLocalization
//XtraPrinting / PreviewLocalizer / PreviewStringId / DevExpress.XtraPrintingLocalization
//XtraReports / ReportLocalizer / ReportStringId / DevExpress.XtraReportsLocalization
//XtraScheduler / SchedulerLocalizer / SchedulerStringId / DevExpress.XtraScheduler.Localization
//XtraTreeList / TreeListLocalizer / TreeListStringId / DevExpress.XtraTreeList.Localization
//XtraVerticalGrid / VGridLocalizer / VGridStringId / DevExpress.XtraVerticalGrid.Localization
//XtraWizard / WizardLocalizer / WizardStringId / DevExpress.XtraWizard.Localization
  public class TurkceSchedulerLocalizer : SchedulerLocalizer
  {
    public override string Language { get { return "Turkish"; } }
    public override string GetLocalizedString(SchedulerStringId id)
    {
      switch (id)
      {
        case SchedulerStringId.Abbr_Day: return "Gün";
        case SchedulerStringId.Abbr_Days: return "Gün";
        case SchedulerStringId.Abbr_DaysShort: return "Gün";
        case SchedulerStringId.Abbr_Hour: return "Saat";
        case SchedulerStringId.Abbr_Hours: return "Saat";
        case SchedulerStringId.Abbr_HoursShort: return "Saat";
        case SchedulerStringId.Abbr_Minutes: return "Dakika";
        case SchedulerStringId.Abbr_MinutesShort1: return "Dak";
        case SchedulerStringId.Abbr_MinutesShort2: return "Dk";
        case SchedulerStringId.Abbr_Month: return "Ay";
        case SchedulerStringId.Abbr_Months: return "Ay";
        case SchedulerStringId.Abbr_Week: return "Hafta";
        case SchedulerStringId.Abbr_Weeks: return "Hafta";
        case SchedulerStringId.Abbr_WeeksShort: return "Hf";
        case SchedulerStringId.Abbr_Year: return "Yıl";
        case SchedulerStringId.Abbr_Years: return "Yıl";
        case SchedulerStringId.Appointment_EndContinueText: return "Son / Devam";
        case SchedulerStringId.Appointment_StartContinueText: return "Başla / Devam";
        case SchedulerStringId.AppointmentLabel_Anniversary: return "Yıldönümü";
        case SchedulerStringId.AppointmentLabel_Birthday: return "Doğum günü";
        case SchedulerStringId.AppointmentLabel_Business: return "İş";
        case SchedulerStringId.AppointmentLabel_Important: return "Önemli";
        case SchedulerStringId.AppointmentLabel_MustAttend: return "İlgilenmek gerekir";
        case SchedulerStringId.AppointmentLabel_NeedsPreparation: return "Hazırlık gerekir";
        case SchedulerStringId.AppointmentLabel_None: return "Yok";
        case SchedulerStringId.AppointmentLabel_Personal: return "Kişisel";
        case SchedulerStringId.AppointmentLabel_PhoneCall: return "Telefon görüşmesi";
        case SchedulerStringId.AppointmentLabel_TravelRequired: return "Seyahat gerektirir";
        case SchedulerStringId.AppointmentLabel_Vacation: return "Tatil";
        case SchedulerStringId.Caption_10Minutes: return "10 dakika";
        case SchedulerStringId.Caption_15Minutes: return "15 dakika";
        case SchedulerStringId.Caption_20Minutes: return "20 dakika";
        case SchedulerStringId.Caption_30Minutes: return "30 dakika";
        case SchedulerStringId.Caption_5Minutes: return "5 dakika";
        case SchedulerStringId.Caption_60Minutes: return "60 dakika";
        case SchedulerStringId.Caption_6Minutes: return "6 dakika";
        case SchedulerStringId.Caption_AllDay: return "Tam gün";
        case SchedulerStringId.Caption_AllResources: return "Kaynaklar";
        case SchedulerStringId.Caption_Appointment: return "Not";
        case SchedulerStringId.Caption_AppointmentDependencyTypeFinishToFinish: return "Bitirmek için Finish yazın";
        case SchedulerStringId.Caption_AppointmentDependencyTypeFinishToStart: return "Başlatmak için Finish yazın";
        case SchedulerStringId.Caption_AppointmentDependencyTypeStartToFinish: return "Bitirmek için Start yazın";
        case SchedulerStringId.Caption_AppointmentDependencyTypeStartToStart: return "Başlatmak için Start yazın";
        case SchedulerStringId.Caption_Busy: return "Dolu";
        case SchedulerStringId.Caption_CalendarDetailsPrintStyle: return "Detay yazdırma stili";
        case SchedulerStringId.Caption_CheckMappings: return "Eşleşmeleri kontrol et";
        case SchedulerStringId.Caption_ColorConverterBlackAndWhite: return "Siyah beyaz";
        case SchedulerStringId.Caption_ColorConverterFullColor: return "Renkli";
        case SchedulerStringId.Caption_ColorConverterGrayScale: return "Grinin tonları";
        case SchedulerStringId.Caption_DailyPrintStyle: return "Günlük yazdırma stili";
        case SchedulerStringId.Caption_DayViewDescription: return "Gün görünümü";
        case SchedulerStringId.Caption_DecreaseVisibleResourcesCount: return "Görünür kaynak sayısını azalt";
        case SchedulerStringId.Caption_EmptyResource: return "Boş kaynak";
        case SchedulerStringId.Caption_Event: return "Yeni Olay";
        case SchedulerStringId.Caption_FirstVisibleResources: return "İlk görünecek kaynak";
        case SchedulerStringId.Caption_Free: return "Boş";
        case SchedulerStringId.Caption_GanttViewDescription: return "Gantt görünümü";
        case SchedulerStringId.Caption_GroupByDate: return "Tarihe göre grupla";
        case SchedulerStringId.Caption_GroupByDateDescription: return "Tarihe göre grupla";
        case SchedulerStringId.Caption_GroupByNone: return "Gruplandırma yok";
        case SchedulerStringId.Caption_GroupByNoneDescription: return "Gruplandırmayı iptal eder";
        case SchedulerStringId.Caption_GroupByResourceDescription: return "Kaynaklara göre gruplandırmanızı sağlar";
        case SchedulerStringId.Caption_GroupByResources: return "Kaynaklara göre grupla";
        case SchedulerStringId.Caption_IncreaseVisibleResourcesCount: return "Görünen kaynak sayısını arttır";
        case SchedulerStringId.Caption_LastVisibleResources: return "Son görünen kaynaklar";
        case SchedulerStringId.Caption_MappingsValidation: return "Eşleşme doğrulaması";
        case SchedulerStringId.Caption_MappingsWizard: return "Eşleşme sihirbazı";
        case SchedulerStringId.Caption_MemoPrintStyle: return "Uzun metin yazdırma stili";
        case SchedulerStringId.Caption_ModifyAppointmentDependencyMappingsTransactionDescription: return "Bağlantı eşleştirme işlemleri";
        case SchedulerStringId.Caption_ModifyAppointmentDependencyStorageTransactionDescription: return "Bağlantı veritabanı işlemleri";
        case SchedulerStringId.Caption_ModifyAppointmentMappingsTransactionDescription: return "Eşleştirme işlemleri";
        case SchedulerStringId.Caption_ModifyAppointmentStorageTransactionDescription: return "Veritabanı işlemleri";
        case SchedulerStringId.Caption_ModifyResourceMappingsTransactionDescription: return "Eşleştirme işlemleri";
        case SchedulerStringId.Caption_ModifyResourceStorageTransactionDescription: return "Veritabanı işlemleri";
        case SchedulerStringId.Caption_MonthlyPrintStyle: return "Aylık yazdırma stili";
        case SchedulerStringId.Caption_MonthViewDescription: return "Aylık görünüm";
        case SchedulerStringId.Caption_NAppointmentsAreSelected: return "{0} not seçildi";
        case SchedulerStringId.Caption_NextAppointment: return "Sonraki not";
        case SchedulerStringId.Caption_NextVisibleResources: return "Sonraki görünür kaynak";
        case SchedulerStringId.Caption_NextVisibleResourcesPage: return "Sonraki görünür kaynak sayfası";
        case SchedulerStringId.Caption_NoneRecurrence: return "Tekrar yok";
        case SchedulerStringId.Caption_NoneReminder: return "Hatırlatma yok";
        case SchedulerStringId.Caption_OnScreenResources: return "Ekrandaki kaynaklar";
        case SchedulerStringId.Caption_OutOfOffice: return "Ofis dışında";
        case SchedulerStringId.Caption_PleaseSeeAbove: return "Lütfen yukarı bakın";
        case SchedulerStringId.Caption_PrevAppointment: return "Önceki not";
        case SchedulerStringId.Caption_PrevVisibleResources: return "Önceki görünür kaynaklar";
        case SchedulerStringId.Caption_PrevVisibleResourcesPage: return "Önceki görünür kaynaklar sayfası";
        case SchedulerStringId.Caption_ReadOnly: return "Sadece okunur";
        case SchedulerStringId.Caption_Recurrence: return "Tekrar";
        case SchedulerStringId.Caption_RecurrenceEndTime: return "Bitiş";
        case SchedulerStringId.Caption_RecurrenceLocation: return "Yer";
        case SchedulerStringId.Caption_RecurrencePattern: return "Örnek";
        case SchedulerStringId.Caption_RecurrenceShowTimeAs: return "Saati şöyle göster";
        case SchedulerStringId.Caption_RecurrenceStartTime: return "Başlangıç";
        case SchedulerStringId.Caption_RecurrenceSubject: return "Konu";
        case SchedulerStringId.Caption_Reminder: return "Hatırlatma";
        case SchedulerStringId.Caption_Reminders: return "Hatırlatma";
        case SchedulerStringId.Caption_ResourceAll: return "Tüm kaynaklar";
        case SchedulerStringId.Caption_ResourceNone: return "Kaynak yok";
        case SchedulerStringId.Caption_SetupAppointmentDependencyStorage: return "Not bağlantı veritabanını ayarla";
        case SchedulerStringId.Caption_SetupAppointmentMappings: return "Not eşleşmesini ayarla";
        case SchedulerStringId.Caption_SetupAppointmentStorage: return "Not veritabanını ayarla";
        case SchedulerStringId.Caption_SetupDependencyMappings: return "Bağlantı eşleşmelerini ayarla";
        case SchedulerStringId.Caption_SetupResourceMappings: return "Kaynak eşleşmelerini ayarla";
        case SchedulerStringId.Caption_SetupResourceStorage: return "Kaynak veritabanını ayarla";
        case SchedulerStringId.Caption_ShadingApplyToAllDayArea: return "Gölgelendirmeyi tüm güne uygula";
        case SchedulerStringId.Caption_ShadingApplyToAppointments: return "Gölgelendirmeyi notlara uygula";
        case SchedulerStringId.Caption_ShadingApplyToAppointmentStatuses: return "Gölgelendirmeyi not durumlarına uygula";
        case SchedulerStringId.Caption_ShadingApplyToCells: return "Gölgelendirmeyi hücrelere uygula";
        case SchedulerStringId.Caption_ShadingApplyToHeaders: return "Gölgelendirmeyi başlıklara uygula";
        case SchedulerStringId.Caption_ShadingApplyToTimeRulers: return "Gölgelendirmeyi zaman cetveline uygula";
        case SchedulerStringId.Caption_SplitAppointment: return "Notu ayır";
        case SchedulerStringId.Caption_StartTime: return "Başlama zamanı";
        case SchedulerStringId.Caption_Tentative: return "Geçici";
        case SchedulerStringId.Caption_TimelineViewDescription: return "Zaman cetveli şeklinde göster";
        case SchedulerStringId.Caption_TrifoldPrintStyle: return "Trifold yazdırma stili";
        case SchedulerStringId.Caption_UntitledAppointment: return "Başlıksız not";
        case SchedulerStringId.Caption_VisibleResources: return "Görünür kaynaklar";
        case SchedulerStringId.Caption_WeekDaysEveryDay: return "Her gün";
        case SchedulerStringId.Caption_WeekDaysWeekendDays: return "Hafta sonu";
        case SchedulerStringId.Caption_WeekDaysWorkDays: return "İş günleri";
        case SchedulerStringId.Caption_WeeklyPrintStyle: return "Haftalık yazdırma stili";
        case SchedulerStringId.Caption_WeekOfMonthFirst: return "Ay'ın ilk haftası";
        case SchedulerStringId.Caption_WeekOfMonthFourth: return "Ay'ın dördüncü haftası";
        case SchedulerStringId.Caption_WeekOfMonthLast: return "Ay'ın son haftası";
        case SchedulerStringId.Caption_WeekOfMonthSecond: return "Ay'ın ikinci haftası";
        case SchedulerStringId.Caption_WeekOfMonthThird: return "Ay'ın üçüncü haftası";
        case SchedulerStringId.Caption_WeekViewDescription: return "Haftalık görünümde gösterir";
        case SchedulerStringId.Caption_WorkWeekViewDescription: return "Çalışma haftası görünümü şeklinde gösterir";
        case SchedulerStringId.DefaultToolTipStringFormat_SplitAppointment: return "Notu böl";
        case SchedulerStringId.DescCmd_CellsAutoHeight: return "Otomatik hücre yüksekliği";
        case SchedulerStringId.DescCmd_ChangeAppointmentReminderUI: return "Not hatırlatma arayüzünü değiştir";
        case SchedulerStringId.DescCmd_ChangeSnapToCellsUI: return "Hücrelere yaklaştır görünümünü değiştir";
        case SchedulerStringId.DescCmd_ChangeTimelineScaleWidth: return "Zaman cetveli genişliğini değiştir";
        case SchedulerStringId.DescCmd_CompressWeekend: return "Haftasonunu sıkıştır";
        case SchedulerStringId.DescCmd_CreateAppointmentDependency: return "Not bağlantısı ekle";
        case SchedulerStringId.DescCmd_DeleteAppointment: return "Not'u sil";
        case SchedulerStringId.DescCmd_DeleteAppointmentDependency: return "Not bağlantısını sil";
        case SchedulerStringId.DescCmd_DeleteOccurrence: return "Tekrarlamayı sil";
        case SchedulerStringId.DescCmd_DeleteSeries: return "Serileri Sil";
        case SchedulerStringId.DescCmd_EditAppointmentDependency: return "Not bağlantısını düzenle";
        case SchedulerStringId.DescCmd_GotoToday: return "Bugüne Git";
        case SchedulerStringId.DescCmd_LabelAs: return "Etiket olarak";
        case SchedulerStringId.DescCmd_NavigateBackward: return "Geri";
        case SchedulerStringId.DescCmd_NavigateForward: return "İleri";
        case SchedulerStringId.DescCmd_NewAppointment: return "Not Oluştur";
        case SchedulerStringId.DescCmd_NewRecurringAppointment: return "Tekrarlı Not Oluştur";
        case SchedulerStringId.DescCmd_OpenAppointment: return "Notu Aç";
        case SchedulerStringId.DescCmd_OpenOccurrence: return "Oluşma zamanını aç";
        case SchedulerStringId.DescCmd_OpenSchedule: return "Zamanlamayı aç";
        case SchedulerStringId.DescCmd_OpenSeries: return "Serileri Aç";
        case SchedulerStringId.DescCmd_Print: return "Yazdır";
        case SchedulerStringId.DescCmd_PrintPageSutup: return "Sayfa Yapılandır";
        case SchedulerStringId.DescCmd_PrintPreview: return "Yazdırma Önizleme";
        case SchedulerStringId.DescCmd_SaveSchedule: return "Zamanlamayı kaydet";
        case SchedulerStringId.DescCmd_ShowTimeAs: return "Saat görünüm şekli";
        case SchedulerStringId.DescCmd_ShowWorkTimeOnly: return "Sadece çalışma saatlerini göster";
        case SchedulerStringId.DescCmd_SplitAppointment: return "Not'u böl";
        case SchedulerStringId.DescCmd_TimeScalesMenu: return "Zaman skalası menüsü";
        case SchedulerStringId.DescCmd_ToggleRecurrence: return "Tekrarları topla";
        case SchedulerStringId.DescCmd_ViewZoomIn: return "Yaklaş";
        case SchedulerStringId.DescCmd_ViewZoomOut: return "Uzaklaş";
        case SchedulerStringId.DisplayName_Appointment: return "Not";
        case SchedulerStringId.Format_CopyNOf: return "{1} kopyadan {0}";
        case SchedulerStringId.Format_CopyOf: return "kopyası";
        case SchedulerStringId.Format_TimeBeforeStart: return "Başlamadan önceki süre";
        case SchedulerStringId.MemoPrintDateFormat: return "Tarih formatı";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_10Minutes: return "10 dakika";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_15Minutes: return "15 dakika";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_20Minutes: return "20 dakika";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_30Minutes: return "30 dakika";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_5Minutes: return "5 dakika";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_60Minutes: return "60 dakika";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_6Minutes: return "6 dakika";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_AppointmentCancel: return "İptal";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_AppointmentCopy: return "Kopyala";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_AppointmentLabelAnniversary: return "yıl dönümü";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_AppointmentLabelBirthday: return "Doğum Günü";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_AppointmentLabelBusiness: return "İş";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_AppointmentLabelImportant: return "Önemli";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_AppointmentLabelMustAttend: return "İlgi Gerektirir";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_AppointmentLabelNeedsPreparation: return "Hazırlık Gerektirir";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_AppointmentLabelNone: return "Yok";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_AppointmentLabelPersonal: return "Kişisel";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_AppointmentLabelPhoneCall: return "Telefonla Ara";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_AppointmentLabelTravelRequired: return "Yolculuk Gerektirir";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_AppointmentLabelVacation: return "Tatil";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_AppointmentMove: return "Taşı";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_Busy: return "Meşgul";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_CellsAutoHeight: return "Otomotik yükseklik";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_ChangeAppointmentReminderUI: return "Hatırlatma arayüzünü değiştir";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_ChangeSnapToCellsUI: return "Hücreye sığdır";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_ChangeTimelineScaleWidth: return "Zaman çizgisi ölçeği";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_CompressWeekend: return "Haftasonunu sıkıştır";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_CreateAppointmentDependency: return "Not'a bağlantı ekle";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_CustomizeCurrentView: return "Geçerli görünümü özelleştir";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_CustomizeTimeRuler: return "Zaman cetvelini özelleştir";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_DeleteAppointment: return "Not'u sil";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_DeleteAppointmentDependency: return "Not'un bağlantısını sil";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_DeleteOccurrence: return "Tekrarlamayı sil";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_DeleteSeries: return "Serileri sil";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_EditAppointmentDependency: return "Not bağlantısını düzenle";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_EditSeries: return "Serileri Düzenle";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_Free: return "Boş";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_GotoDate: return "Tarihe git";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_GotoThisDay: return "Şu güne git";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_GotoToday: return "Bugüne git";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_LabelAs: return "Etiket olarak";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_NavigateBackward: return "Geri";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_NavigateForward: return "İleri";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_NewAllDayEvent: return "Yeni tam gün olayı";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_NewAppointment: return "Not Oluştur";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_NewRecurringAppointment: return "Tekrarlanan Not Oluştur";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_NewRecurringEvent: return "Tekrarlanan Olay Oluştur";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_OpenAppointment: return "Notu Aç";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_OpenOccurrence: return "Tekrarını Aç";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_OpenSchedule: return "Zamanlamaı Aç";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_OpenSeries: return "Serileri Aç";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_OtherSettings: return "Diğer Seçenekler";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_OutOfOffice: return "Ofis Dışında";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_Print: return "Yazdır";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_PrintAppointment: return "Notu Yazdır";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_PrintPageSetup: return "Sayfa Yapısı";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_PrintPreview: return "sayfa Önizleme";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_RestoreOccurrence: return "Tekrarlamayı geri al";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_SaveSchedule: return "Zamanlamayı kaydet";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_ShowTimeAs: return "Saati şöyle göster";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_ShowWorkTimeOnly: return "Sadece hafta içi günleri göster";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_SwitchToDayView: return "gün görünümüne geç";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_SwitchToGanttView: return "Gantt görünümüne geç";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_SwitchToGroupByDate: return "Darih gruplamasına geç";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_SwitchToGroupByNone: return "Gruplandırmayı iptal et";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_SwitchToGroupByResource: return "Kaynak gruplandırmasına geç";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_SwitchToMonthView: return "Ay görünümüne geç";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_SwitchToTimelineView: return "Zaman çizgisi görünümüne geç";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_SwitchToWeekView: return "Hafta görünümüne geç";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_SwitchToWorkWeekView: return "Çalışma haftası görünümüne geç";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_SwitchViewMenu: return "Görünüm değiştir";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_Tentative: return "Geçici";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_TimeScaleCaptionsMenu: return "Menü Başlığı";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_TimeScaleDay: return "Gün";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_TimeScaleHour: return "Saat";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_TimeScaleMonth: return "Ay";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_TimeScaleQuarter: return "3 aylık";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_TimeScalesMenu: return "Menü";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_TimeScaleWeek: return "Hafta";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_TimeScaleYear: return "Yıl";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_ToggleRecurrence: return "Tekrarları topla";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_ViewZoomIn: return "Yakınlaş";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_ViewZoomOut: return "Uzaklaş";
        case SchedulerStringId.Msg_ApplyToAllStyles: return "Tüm stillere uygula";
        case SchedulerStringId.Msg_CantFitIntoPage: return "Sayfa içine sığdırılamadı";
        case SchedulerStringId.Msg_Conflict: return "Çakışma";
        case SchedulerStringId.Msg_DuplicateCustomFieldMappings: return "Özel alan eşleştirmelerinde çakışma";
        case SchedulerStringId.Msg_DuplicateMappingMember: return "Çakışan eşleşme üyesi";
        case SchedulerStringId.Msg_InconsistentRecurrenceInfoMapping: return "Uyuşmayan Tekrarlama bilgisi eşleşmesi";
        case SchedulerStringId.Msg_IncorrectMappingsQuestion: return "Geçersiz eşleşme sorusu";
        case SchedulerStringId.Msg_InternalError: return "İç hata";
        case SchedulerStringId.Msg_InvalidAppointmentDuration: return "Geçersiz not süresi";
        case SchedulerStringId.Msg_InvalidDayCount: return "Geçersiz gün sayısı";
        case SchedulerStringId.Msg_InvalidDayCountValue: return "Geçersiz gün sayısı değeri";
        case SchedulerStringId.Msg_InvalidDayNumber: return "Geçersiz gün numarası";
        case SchedulerStringId.Msg_InvalidDayNumberValue: return "Geçersiz gün numarası değeri";
        case SchedulerStringId.Msg_InvalidDayOfWeek: return "Geçersiz hafta günü";
        case SchedulerStringId.Msg_InvalidDayOfWeekForDailyRecurrence: return "Günlük tekrar için geçersiz hafta günü.";
        case SchedulerStringId.Msg_InvalidEndDate: return "Geçersiz bitiş tarihi";
        case SchedulerStringId.Msg_InvalidInputFile: return "Geçersiz dosya";
        case SchedulerStringId.Msg_InvalidMonthCount: return "Geçersiz ay sayısı";
        case SchedulerStringId.Msg_InvalidMonthCountValue: return "Geçersiz ay sayısı değeri";
        case SchedulerStringId.Msg_InvalidOccurrencesCount: return "Geçersiz hadise sayısı";
        case SchedulerStringId.Msg_InvalidOccurrencesCountValue: return "Geçersiz hadise sayısı değeri";
        case SchedulerStringId.Msg_InvalidReminderTimeBeforeStart: return "başlamadan önceki hatırlatma süresi geçersiz";
        case SchedulerStringId.Msg_InvalidSize: return "Geçersiz boyut";
        case SchedulerStringId.Msg_InvalidTimeOfDayInterval: return "Saat sıklığı geçersiz";
        case SchedulerStringId.Msg_InvalidWeekCount: return "Geçersiz hafta sayısı";
        case SchedulerStringId.Msg_InvalidWeekCountValue: return "Geçersiz hafta sayısı değeri";
        case SchedulerStringId.Msg_InvalidYearCount: return "Geçersiz yıl sayısı";
        case SchedulerStringId.Msg_InvalidYearCountValue: return "Geçersiz yıl sayısı değeri";
        case SchedulerStringId.Msg_IsNotValid: return "Geçersiz";
        case SchedulerStringId.Msg_LoadCollectionFromXml: return "Koleksiyonu XML'den yükle";
        case SchedulerStringId.Msg_MappingsCheckPassedOk: return "Eşleşme kontrolü tamamlandı";
        case SchedulerStringId.Msg_MemoPrintNoSelectedItems: return "Seçili öğe bulunamadı";
        case SchedulerStringId.Msg_MissingMappingMember: return "Eşleşme alanı bulunamadı";
        case SchedulerStringId.Msg_MissingRequiredMapping: return "Gerekli bir eşleşme bulunamadı";
        case SchedulerStringId.Msg_NoMappingForObject: return "Nesne için eşleşme yok";
        case SchedulerStringId.Msg_OutlookCalendarNotFound: return "Outlook Calendar bulunamadı";
        case SchedulerStringId.Msg_OverflowTimeOfDayInterval: return "Günlük saat sıklığı taşıyor";
        case SchedulerStringId.Msg_PrintStyleNameExists: return "Yazdırma stili adı zaten var";
        case SchedulerStringId.Msg_RecurrenceExceptionsWillBeLost: return "Tekrarlama istisnası kaybolacak";
        case SchedulerStringId.Msg_Warning: return "Dikkat";
        case SchedulerStringId.Msg_WarningAppointmentDeleted: return "Dikkat... Not silindi.";
        case SchedulerStringId.Msg_WarningDayNumber: return "Dikkat... Gün sayısı";
        case SchedulerStringId.Msg_XtraSchedulerNotAssigned: return "XtraScheduler atanmamış";
        case SchedulerStringId.Reporting_NotAssigned_TimeCells: return "Zaman hücresi atanmamış";
        case SchedulerStringId.Reporting_NotAssigned_View: return "Görünüm atanmamış";
        case SchedulerStringId.TextAppointmentSnapToCells_Always: return "Daima";
        case SchedulerStringId.TextAppointmentSnapToCells_Auto: return "Otomatik";
        case SchedulerStringId.TextAppointmentSnapToCells_Disabled: return "Devre dışı";
        case SchedulerStringId.TextAppointmentSnapToCells_Never: return "Asla";
        case SchedulerStringId.TextDailyPatternString_EveryDay: return "Her gün";
        case SchedulerStringId.TextDailyPatternString_EveryDays: return "Tüm günler";
        case SchedulerStringId.TextDailyPatternString_EveryWeekDay: return "Hafta içi her gün";
        case SchedulerStringId.TextDailyPatternString_EveryWeekend: return "Hafta sonu her gün";
        case SchedulerStringId.TextDuration_ForPattern: return "Desen için";
        case SchedulerStringId.TextDuration_FromForDays: return "{0} günlüğüne";
        case SchedulerStringId.TextDuration_FromForDaysHours: return "{0} gün {1} saatliğine";
        case SchedulerStringId.TextDuration_FromForDaysHoursMinutes: return "{0} gün {1} saat {3} dakikalığına";
        case SchedulerStringId.TextDuration_FromForDaysMinutes: return "{0} gün {1} dakikalığına";
        case SchedulerStringId.TextDuration_FromTo: return "a kadar";
        case SchedulerStringId.TextRecurrenceTypeDaily: return "Günlük tekrar tipi";
        case SchedulerStringId.TextWeekly_7Day: return "7 gün";
        case SchedulerStringId.TextWeeklyPatternString_EveryWeek: return "Her hafta";
        case SchedulerStringId.TextWeeklyPatternString_EveryWeeks: return "Tüm haftalar";
        case SchedulerStringId.TimeScaleDisplayName_Day: return "Gün";
        case SchedulerStringId.TimeScaleDisplayName_Hour: return "Saat";
        case SchedulerStringId.TimeScaleDisplayName_Month: return "Ay";
        case SchedulerStringId.TimeScaleDisplayName_Quarter: return "3 aylık";
        case SchedulerStringId.TimeScaleDisplayName_Week: return "Hafta";
        case SchedulerStringId.TimeScaleDisplayName_Year: return "Yıl";
        case SchedulerStringId.ViewDisplayName_Day: return "Gün";
        case SchedulerStringId.ViewDisplayName_Gantt: return "Gantt";
        case SchedulerStringId.ViewDisplayName_Month: return "Ay";
        case SchedulerStringId.ViewDisplayName_Timeline: return "Zaman cetveli";
        case SchedulerStringId.ViewDisplayName_Week: return "Hafta";
        case SchedulerStringId.ViewDisplayName_WorkDays: return "İşgünleri";
        case SchedulerStringId.ViewShortDisplayName_Day: return "Gün";
        case SchedulerStringId.ViewShortDisplayName_Gantt: return "Gantt";
        case SchedulerStringId.ViewShortDisplayName_Month: return "Ay";
        case SchedulerStringId.ViewShortDisplayName_Timeline: return "Zaman cetveli";
        case SchedulerStringId.ViewShortDisplayName_Week: return "Hafta";
        case SchedulerStringId.ViewShortDisplayName_WorkDays: return "İşgünleri";
        default: return "!!! yerelliştirmir.";
      }
    }
  }
  public class TurkceLayoutLocalizer : LayoutLocalizer
  {
    public override string Language { get { return "Turkish"; } }
    public override string GetLocalizedString(LayoutStringId id)
    {
      string ret = "";
      switch (id)
      {
        case LayoutStringId.DefaultItemText: return "Öğe";
        case LayoutStringId.DefaultActionText: return "Eylem";
        case LayoutStringId.DefaultEmptyText: return "";
        case LayoutStringId.LayoutItemDescription: return "";
        case LayoutStringId.LayoutGroupDescription: return "";
        case LayoutStringId.TabbedGroupDescription: return "";
        case LayoutStringId.LayoutControlDescription: return "Öğe açıklaması";
        case LayoutStringId.CustomizationFormTitle: return "Özelleştirme formu";
        case LayoutStringId.HiddenItemsPageTitle: return "Görünmez";
        case LayoutStringId.HiddenItemsNodeText: return "Görünmez";
        case LayoutStringId.TreeViewPageTitle: return "Ağaç görünümü";
        case LayoutStringId.RenameSelected: return "Seçileni yeniden adlandır";
        case LayoutStringId.HideItemMenutext: return "Gizli öğe";
        case LayoutStringId.LockItemSizeMenuText: return "Öğe ölçülerini kilitle";
        case LayoutStringId.UnLockItemSizeMenuText: return "Öğe ölçülerinin kilidini aç";
        case LayoutStringId.GroupItemsMenuText: return "Öğeleri grupla";
        case LayoutStringId.UnGroupItemsMenuText: return "Öğelerin grubunu çöz";
        case LayoutStringId.CreateTabbedGroupMenuText: return "Sekmeli grup oluştur";
        case LayoutStringId.AddTabMenuText: return "Sekme ekle";
        case LayoutStringId.UnGroupTabbedGroupMenuText: return "Sekme grubunu aç";
        case LayoutStringId.TreeViewRootNodeName: return "İlk";
        case LayoutStringId.ShowCustomizationFormMenuText: return "Ayarları göster";
        case LayoutStringId.HideCustomizationFormMenuText: return "Ayarları gizle";
        case LayoutStringId.EmptySpaceItemDefaultText: return "Boşluk";
        case LayoutStringId.SplitterItemDefaultText: return "Ayraç";
        case LayoutStringId.SimpleLabelItemDefaultText: return "Metin";
        case LayoutStringId.SimpleSeparatorItemDefaultText: return "Basit Ayraç";
        case LayoutStringId.ControlGroupDefaultText: return "Grup";
        case LayoutStringId.EmptyRootGroupText: return "Boş";
        case LayoutStringId.EmptyTabbedGroupText: return "Boş";
        case LayoutStringId.ResetLayoutMenuText: return "Görünümü Sıfırla";
        case LayoutStringId.RenameMenuText: return "Ad Değiştir";
        case LayoutStringId.TextPositionMenuText: return "Konum";
        case LayoutStringId.TextPositionLeftMenuText: return "Sol konum";
        case LayoutStringId.TextPositionRightMenuText: return "Sağ konum";
        case LayoutStringId.TextPositionTopMenuText: return "Üst Konum";
        case LayoutStringId.TextPositionBottomMenuText: return "Alt konum";
        case LayoutStringId.ShowTextMenuItem: return "Metni Göster";
        case LayoutStringId.HideTextMenuItem: return "Metni Gizle";
        case LayoutStringId.LockSizeMenuItem: return "Boyutu kilitle";
        case LayoutStringId.LockWidthMenuItem: return "Genişliği kilitle";
        case LayoutStringId.LockHeightMenuItem: return "Yüksekliği kilitle";
        case LayoutStringId.LockMenuGroup: return "Grubu kilitle";
        case LayoutStringId.ResetConstraintsToDefaultsMenuItem: return "sıfırla";
        case LayoutStringId.FreeSizingMenuItem: return "Serbest Boyutlandırma";
        case LayoutStringId.CreateEmptySpaceItem: return "Boşluk öğesi oluştur";
        case LayoutStringId.UndoHintCaption: return "Geri Al";
        case LayoutStringId.RedoHintCaption: return "İleir Al";
        case LayoutStringId.LoadHintCaption: return "Yükle";
        case LayoutStringId.SaveHintCaption: return "Kaydet";
        case LayoutStringId.UndoButtonHintText: return "Son işlemi iptal edip bir önceki haline getir";
        case LayoutStringId.RedoButtonHintText: return "Bir sonraki işlemi tamamla";
        case LayoutStringId.SaveButtonHintText: return "Kaydet";
        case LayoutStringId.LoadButtonHintText: return "Yükle";
        default:
          ret = "!!! tercüme yok.";
          break;
      }
      return ret;
    }
  }
  public class TurkceEditorsLocalizer : Localizer
  {
    public override string Language { get { return "Turkish"; } }
    public override string GetLocalizedString(StringId id)
    {
      switch (id)
      {
        case StringId.CaptionError: return "Hata";
        case StringId.InvalidValueText: return "Geçersiz değer";
        case StringId.CheckChecked: return "Seçili";
        case StringId.CheckUnchecked: return "Seçilmemiş";
        case StringId.CheckIndeterminate: return "Orta";
        case StringId.DateEditToday: return "bugün";
        case StringId.DateEditClear: return "Temizle";
        case StringId.OK: return "Tamam";
        case StringId.Cancel: return "İptal";
        case StringId.NavigatorFirstButtonHint: return "İlk";
        case StringId.NavigatorPreviousButtonHint: return "Önceki";
        case StringId.NavigatorPreviousPageButtonHint: return "Önceki Sayfa";
        case StringId.NavigatorNextButtonHint: return "Sonraki";
        case StringId.NavigatorNextPageButtonHint: return "Sonraki Sayfa";
        case StringId.NavigatorLastButtonHint: return "En Son";
        case StringId.NavigatorAppendButtonHint: return "Ekle";
        case StringId.NavigatorRemoveButtonHint: return "Sil";
        case StringId.NavigatorEditButtonHint: return "Değiştir";
        case StringId.NavigatorEndEditButtonHint: return "Düzenlemeyi Tamamla";
        case StringId.NavigatorCancelEditButtonHint: return "Düzenlemekten Vazgeç";
        case StringId.NavigatorTextStringFormat: return "{1} kayıttan {0}. sı";
        case StringId.PictureEditMenuCut: return "Kes";
        case StringId.PictureEditMenuCopy: return "Kopyala";
        case StringId.PictureEditMenuPaste: return "Yapıştır";
        case StringId.PictureEditMenuDelete: return "Sil";
        case StringId.PictureEditMenuLoad: return "Yükle";
        case StringId.PictureEditMenuSave: return "Kaydet";
        case StringId.PictureEditOpenFileFilter: return "Bitmap Dosyaları (*.bmp)|*.bmp|Graphics Interchange Format (*.gif)|*.gif|JPEG\r\nFile Interchange Format (*.jpg;*.jpeg)|*.jpg;*.jpeg|Icon Files (*.ico)|*.ico|All\r\nResim Dosyaları |*.bmp;*.gif;*.jpg;*.jpeg;*.ico;*.png;*.tif|Tüm Dosyalar |*.*";
        case StringId.PictureEditSaveFileFilter: return "Bitmap Dosyaları (*.bmp)|*.bmp|Graphics Interchange Format (*.gif)|*.gif|JPEG\r\nFile Interchange Format (*.jpg)|*.jpg";
        case StringId.PictureEditOpenFileTitle: return "Aç";
        case StringId.PictureEditSaveFileTitle: return "Farklı Kaydet";
        case StringId.PictureEditOpenFileError: return "Geçersiz resim biçimi";
        case StringId.PictureEditOpenFileErrorCaption: return "Açma hatası";
        case StringId.PictureEditCopyImageError: return "Resim kopyalanamıyor";
        case StringId.LookUpEditValueIsNull: return "NULL Değer";
        case StringId.LookUpColumnDefaultName: return "İsim";
        case StringId.MaskBoxValidateError: return "Girdiğiniz değer tam değil. Düzeltmek ister misiniz ?\r\n\r\n"+
          "Evet - geri dön ve değeri düzelt.\r\nHayır - değeri olduğu gibi bırak.\r\nİptal - önceki değere geri dön.\r\n";
        case StringId.UnknownPictureFormat: return "Bilinmeyen resim biçimi";
        case StringId.DataEmpty: return "Bilgi boş";
        case StringId.ImagePopupEmpty: return "(Boş)";
        case StringId.ImagePopupPicture: return "(Resim)";
        case StringId.ColorTabCustom: return "Özel";
        case StringId.ColorTabWeb: return "Web";
        case StringId.ColorTabSystem: return "Sistem";
        case StringId.CalcButtonMC: return "MC";
        case StringId.CalcButtonMR: return "MR";
        case StringId.CalcButtonMS: return "MS";
        case StringId.CalcButtonMx: return "M+";
        case StringId.CalcButtonSqrt: return "sqrt";
        case StringId.CalcButtonBack: return "Geri";
        case StringId.CalcButtonCE: return "CE";
        case StringId.CalcButtonC: return "C";
        case StringId.CalcError: return "Hesaplama hatası";
        case StringId.TabHeaderButtonPrev: return "Önceki";
        case StringId.TabHeaderButtonNext: return "Sonraki";
        case StringId.TabHeaderButtonClose: return "Kapat";
        case StringId.XtraMessageBoxOkButtonText: return "Tamam";
        case StringId.XtraMessageBoxCancelButtonText: return "İptal";
        case StringId.XtraMessageBoxYesButtonText: return "Evet";
        case StringId.XtraMessageBoxNoButtonText: return "Hayır";
        case StringId.XtraMessageBoxAbortButtonText: return "Vazgeç";
        case StringId.XtraMessageBoxRetryButtonText: return "Tekrar Dene";
        case StringId.XtraMessageBoxIgnoreButtonText: return "Gözardı Et";
        case StringId.TextEditMenuUndo: return "Geri Al";
        case StringId.TextEditMenuCut: return "Kes";
        case StringId.TextEditMenuCopy: return "Kopyala";
        case StringId.TextEditMenuPaste: return "Yapıştır";
        case StringId.TextEditMenuDelete: return "Sil";
        case StringId.TextEditMenuSelectAll: return "Tümünü Seç";
        case StringId.FilterShowAll: return "(Tümünü Göster)";
        case StringId.FilterGroupAnd: return "Ve";
        case StringId.FilterGroupNotAnd: return "Ve Değil";
        case StringId.FilterGroupNotOr: return "Veya Değil";
        case StringId.FilterGroupOr: return "Veya";
        case StringId.FilterClauseAnyOf: return "Şunlardan biri";
        case StringId.FilterClauseBeginsWith: return "Şöyle başlayan";
        case StringId.FilterClauseBetween: return "Şu aralıkta";
        case StringId.FilterClauseBetweenAnd: return "ve";
        case StringId.FilterClauseContains: return "İçerir";
        case StringId.FilterClauseEndsWith: return "Şöyle bitsin";
        case StringId.FilterClauseEquals: return "Eşittir";
        case StringId.FilterClauseGreater: return "Şundan büyük";
        case StringId.FilterClauseGreaterOrEqual: return "Şuna eşit veya büyük";
        case StringId.FilterClauseIsNotNull: return "Boş olmayan";
        case StringId.FilterClauseIsNull: return "Boş";
        case StringId.FilterClauseLess: return "Şundan küçük";
        case StringId.FilterClauseLessOrEqual: return "Şuna eşit veya küçük";
        case StringId.FilterClauseLike: return "Şunu içersin";
        case StringId.FilterClauseNoneOf: return "Bunlardan biri olmasın";
        case StringId.FilterClauseNotBetween: return "Şu aralıkta olmasın";
        case StringId.FilterClauseDoesNotContain: return "Şunu içermesin";
        case StringId.FilterClauseDoesNotEqual: return "Eşit değil";
        case StringId.FilterClauseNotLike: return "Şunu içermesin";
        case StringId.FilterEmptyEnter: return "değer girin";
        case StringId.FilterEmptyValue: return "boş";
        case StringId.FilterMenuConditionAdd: return "Koşul ekle";
        case StringId.FilterMenuGroupAdd: return "Grup ekle";
        case StringId.FilterMenuClearAll: return "Hepsini Temizle";
        case StringId.FilterMenuRowRemove: return "Satırı Sil";
        case StringId.FilterToolTipNodeAdd: return "Bu gruba yeni bir koşul ekler.";
        case StringId.FilterToolTipNodeRemove: return "Bu koşulu sil.";
        case StringId.FilterToolTipNodeAction: return "Eylem.";
        case StringId.FilterToolTipValueType: return "Değer / başka bir field değeri ile karşılaştır";
        case StringId.FilterToolTipElementAdd: return "listeye yeni bir öğe ekler";
        case StringId.FilterToolTipKeysAdd: return "(Klavyedeki Insert yada Add tuşlarını kullanınız)";
        case StringId.FilterToolTipKeysRemove: return "Klavyedeki Delete yada Subtract tuşlarını kullanınız";
        case StringId.FilterCriteriaToStringFunctionCustom: return "Özel";
        case StringId.Apply: return "Uygula";
        case StringId.PreviewPanelText: return "Önizleme";
        case StringId.TransparentBackColorNotSupported: return "Bu kontrol transparan arka rengini desteklemiyor";
        case StringId.FilterOutlookDateText: return "Filtresiz|Tarih belirleyin:|Bu yıl|Sonraki yıllar|" +
          "Bu ay|Gelecek hafta|Hafta sonu|Yarın|Bugün|Dün|Hafta başı|Geçen hafta|Geçen ay|Geçen yıl|Geçen yıldan beri";
        case StringId.FilterCriteriaToStringFunctionIsOutlookIntervalYesterday: return "Dün";
        case StringId.FilterCriteriaToStringFunctionIsOutlookIntervalTomorrow: return "Yarın";
        case StringId.FilterCriteriaToStringFunctionIsOutlookIntervalToday: return "Bugün";
        case StringId.FilterCriteriaToStringFunctionIsOutlookIntervalPriorThisYear: return "Geçen yıllar";
        case StringId.FilterCriteriaToStringFunctionIsOutlookIntervalNextWeek: return "Gelecek hafta";
        case StringId.FilterCriteriaToStringFunctionIsOutlookIntervalLaterThisYear: return "Bu yıl";
        case StringId.FilterCriteriaToStringFunctionIsOutlookIntervalLaterThisWeek: return "Bu hafta";
        case StringId.FilterCriteriaToStringFunctionIsOutlookIntervalLaterThisMonth: return "Bu ay";
        case StringId.FilterCriteriaToStringFunctionIsOutlookIntervalLastWeek: return "Geçen hafta";
        case StringId.FilterCriteriaToStringFunctionIsOutlookIntervalEarlierThisYear: return "Nu yıldan önce";
        case StringId.FilterCriteriaToStringFunctionIsOutlookIntervalEarlierThisWeek: return "Bu haftadan önce";
        case StringId.FilterCriteriaToStringFunctionIsOutlookIntervalEarlierThisMonth: return "Bu aydan önce";
        case StringId.FilterCriteriaToStringFunctionIsOutlookIntervalBeyondThisYear: return "Önümüzdeki yıllar";
        default: return "!!! yerelleştirilmemiş";
      }
    }
  }
  public class TurkceBarLocalizer : BarLocalizer
  {
    public override string Language { get { return "Turkish"; } }
    public override string GetLocalizedString(BarString id)
    {
      switch (id)
      {
        case BarString.AddOrRemove: return "Ekle yada Kaldır";
        case BarString.BarAllItems: return "Tüm öğeler";
        case BarString.BarUnassignedItems: return "Atanmamış öğeler";
        case BarString.CancelButton: return "İptal";
        case BarString.CloseButton: return "Kapat";
        default: return "!!! yerelleştirme yok";
      }
    }
  }
}

coolwolf / 18/04/2013

PfSense dansguardian kurup çalıştırmak

Öncelikle paketlerden dansguradian’ı kurun.
Services -> Proxy Server ekranını açın. Burada Proxy interface kısmından sadece loopback’i seçin.
Böylece Proxy Server’a sadece dansguardian bağlanabilir.
 
Ardından Services -> Dansguardian ekranını açın. Burada şu ayarları kontrol edin :
1. Enable dansguardian kutucuğunun seçili olduğundan emin olun.
3. Listen Interface olarak sedece LAN seçili olsun.
4. Proxy IP kısmına 127.0.0.1 yazın.
5. Proxy Port kısmına 3128 yazın.
 
Şimdi yerel ağdan gelen 80 ve 443 port isteklerini dansguardian’a yönlendirelim.
Firewall -> Nat -> Port Forward ekranını açın.
+ butonuna tıklayarak yeni kural ekleyin. Bu kuralda aşağıdaki ayarları kontrol edin :
1. Interface -> LAN
2. Protocol -> TCP
3. Source -> LAN subnet
4. Destination -> any
5. Destination port range -> HTTP
6. Redirect target IP -> firewall’ın lan IP adresi
7. Redirect target port -> 8080
 
HTTPS portundan yapılabilecek kaçakları engellemek için aynı kuralın bir de HTTPS olanını ekleyelim:
+ butonuna tıklayarak yeni kural ekleyin. Bu kuralda aşağıdaki ayarları kontrol edin :
1. Interface -> LAN
2. Protocol -> TCP
3. Source -> LAN subnet
4. Destination -> any
5. Destination port range -> HTTPS
6. Redirect target IP -> firewall’ın lan IP adresi
7. Redirect target port -> 8080