Öncelikle kütüphaneyi dahil etmemiz gerekiyor: from machine import Pinfrom machine import Pin Ardından pin nesnesi oluşturalım: EspPin = Pin(33, Pin.IN)EspPin = Pin(33, Pin.IN) Pin tetiklendiğinde çalıştırılacak fonksiyonu tanımlayalım: def PinTrigger(p): print("Pin Tetiklendi:"+str(p)+"||")def PinTrigger(p): print("Pin Tetiklendi:"+str(p)+"||") Şimdi Pin.irq fonksiyonu ile pin voltajına göre nasıl tetikleme yapabileceğimize bakalım. 1. trigger=Pin.IRQ_FALLING EspPin.irq(trigger=Pin.IRQ_FALLING , handler=PinTrigger)EspPin.irq(trigger=Pin.IRQ_FALLING , handler=PinTrigger) Bu şekilde