Ay: Ağustos 2019

MicroPython machine.Pin kullanımı

Öncelikle kütüphaneyi dahil etmemiz gerekiyor: from machine import Pin Ardından pin nesnesi oluşturalım: EspPin = Pin(33, Pin.IN) Pin tetiklendiğinde çalıştırılacak fonksiyonu tanımlayalım: def PinTrigger(p): print("Pin Tetiklendi:"+str(p)+"||") Şimdi Pin.irq fonksiyonu ile pin voltajına göre nasıl tetikleme yapabileceğimize bakalım. 1. trigger=Pin.IRQ_FALLING EspPin.irq(trigger=Pin.IRQ_FALLING , handler=PinTrigger) Bu şekilde yaptığımızda, 33 nolu pin – (eksi) değer aldığı sürece, sürekli olarak

NodeMCU serial Communication with Nextion using LUA

Never forget to set a fuse in init.lua gpio.mode(6, gpio.INPUT) EnableBoot=gpio.read(6) if EnableBoot==0 then dofile("main.lua") else print("Device will not continue booting...") end Consider we have a text with id t0 on Nextion. To test two way communication, we put a button on Nextion, which send “Hello from Nextion” over serial. This incoming data is also