Önce arduino uno board’unuza ArdunoISP sketch’ini atın (Dosya -> Örnekler -> ARduinoISP) ArduinoISP sketch’ini yükledikten sonra, Araçlar -> Programlayıcı -> Arduino as ISP seçeneğini işaretleyin. Şimdi araçlar menüsünde bulunan “Önyükleyici yazdır” seçeneği ile bootloader’ı atmega 328 içerisine atabilirsiniz. Boş atmega328 breadboard’a takılacak.