Kategori: Elektronik

OsX Seri Port İzleme

OsX altında seri port haberleşmesini izlemek istediğimizde, Windows’ta yaptığımız gibi, Putty veya benzeri terminal programı yüklemeye ihtiyacımız yoktur. Bu işlemi OsX’in dahili “screen” komutu ile yerine getirebiliriz. Alttaki adımları izleyerek, bilgisayarınıza bağlı seri cihazın veri akışını takip edebilirsiniz. Önce kullanılabilir portaları listeleyelim: Alttaki gibi bir çıktı almalısınız: Seri port dinlemeyi başlatalım: parametre Seri port adı.

MicroPython machine.Pin kullanımı

Öncelikle kütüphaneyi dahil etmemiz gerekiyor: from machine import Pinfrom machine import Pin Ardından pin nesnesi oluşturalım: EspPin = Pin(33, Pin.IN)EspPin = Pin(33, Pin.IN) Pin tetiklendiğinde çalıştırılacak fonksiyonu tanımlayalım: def PinTrigger(p): print("Pin Tetiklendi:"+str(p)+"||")def PinTrigger(p): print("Pin Tetiklendi:"+str(p)+"||") Şimdi Pin.irq fonksiyonu ile pin voltajına göre nasıl tetikleme yapabileceğimize bakalım. 1. trigger=Pin.IRQ_FALLING EspPin.irq(trigger=Pin.IRQ_FALLING , handler=PinTrigger)EspPin.irq(trigger=Pin.IRQ_FALLING , handler=PinTrigger) Bu şekilde

NodeMCU serial Communication with Nextion using LUA

Never forget to set a fuse in init.lua gpio.mode(6, gpio.INPUT) EnableBoot=gpio.read(6)   if EnableBoot==0 then dofile("main.lua") else print("Device will not continue booting...") endgpio.mode(6, gpio.INPUT) EnableBoot=gpio.read(6) if EnableBoot==0 then dofile("main.lua") else print("Device will not continue booting...") end Consider we have a text with id t0 on Nextion. To test two way communication, we put a button

Online / Offline UPS farkı nedir ?

Offline UPS: Girişinde elektrik olduğu sürece devreye girmez. Girişindeki elektriği doğrudan çıkışa verir. Bu arada da kendi akülerini şarj eder. Elektrik voltajı belli bir değerin altına düştüğünde şebeke beslemesini kesip, kendi üzerindeki akülerden çıkış verir. 220V kullanan cihazlar genellikle 190 V’a kadar düzgün çalışırlar. Bu durumda offline UPS 200 Voltun altını algıladığı anda birkaç milisaniye

ESP8266, ESP12, ESP13 İlk Programımızı yazalım

NodeMCU Firmware atmadıysanız, öncelikle buradaki yazıyı takip ederek firmware atabilirsiniz. İlk işimiz ESPlorer’i  buradan indirip, içindeki ESPlorer klasörünü ZIP’ten çıkaralım. Bu klasörde bulunan ESPlorer.bat dosyasına çift tıklayarak ESPlorer programını çalıştıralım. Dikkat !!! ESPlorer’in çalışması için bilgisayarınızda JAVA yüklü olmalıdır. İlk işimiz credentials.lua isimli bir dosya oluşturalım ve içine ESP’mizi bağlayacağımız erişim noktasının bilgilerini yazalım: 1

ESP Firmware nasıl oluşturulur ve nereden indirilir ?

ESP’niz için hazır firmwareler indirebileceğiniz gibi, en çok kullanılan yöntem olan kendinize özel firmware oluşturma yöntemini de kullanabilirsiniz. Bunun için NodeMCU Cloud Build Service sayfasına eposta adresinizi yazdıktan sonra alt kısımda bulunan seçenekleri ihtiyacınıza göre işaretleyip Start Your Build butonuna tıklayınız. Buradaki seçeneklerden hepsini seçmek zorunda değilsiniz. Gördüğünüz gibi bazıları zaten kendiliğinden seçilmiş durumdadır. Bunlara

ESP12-E ve ESP12-F Bağlantı Şekli ve Firmware Atma

ESP 12 E, ESP 12 F Pin Bağlantıları: ESP12F Önden görünüm: Dikkat: Firmware atarken IO0 GND’ye bağlanmalıdır. Normal çalışma modunda IO0 VCC veya boşta olabilir. Peki NodeMcu Firmware nasıl yüklenir? Öcelikle bir USB to Serial çeviriciye ihtiyacınız var. Ben üzerinde 3.3V çıkışı olanı tercih ediyorum. Böylece ESP8266’ya firmware atarken harici bir güç kaynağına ihtiyacım olmuyor.

Arduino ve DHT11 ile sıcaklık ve nem okuma

Öncelikle SimpleDHT kütüphanesini ekliyoruz : Önce Taslak -> Library ekle -> library’leri düzenle Ardından arama kutucuğuna dht yazıp enter tuşuna basın: Böylece kütüphanemizi eklemiş olduk. Şimdi kütüphane ile birlikte gelen örneği çağıralım. Bunun için; Örnekler -> Simple DHT -> Default sketch’ini çağırıyoruz. Alttaki bağlantı şekline göre Arduino ile DHT arasındaki bağlantıları yapıyoruz Şimdi alttaki kodu

Atmega328'e arduino bootloader yükleme

Önce arduino uno board’unuza ArdunoISP sketch’ini atın (Dosya -> Örnekler -> ARduinoISP) ArduinoISP sketch’ini yükledikten sonra, Araçlar -> Programlayıcı -> Arduino as ISP seçeneğini işaretleyin. Şimdi araçlar menüsünde bulunan “Önyükleyici yazdır” seçeneği ile bootloader’ı atmega 328 içerisine atabilirsiniz. Boş atmega328 breadboard’a takılacak.

Arduino ile Servo Motor Kullanımı

Aşağıdaki bağlantı şeklini kullanarak, basitçe bir potansiyometre ile servo motoru sağa ve sola hareket ettirebilirsiniz. Programı da şu şekilde : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 #include Servo myServo; int potPini=0; int potDeger=0; void setup() { myServo.attach(8); } void loop() { potDeger=analogRead(potPini); potDeger=map(potDeger,0,1023,0,179); myServo.write(potDeger); delay(15); }#include

Arduino Seri İletişim

Arduino UNO’nun 0 ve 1 dijital pinleri doğal donanım seri iletişim yeteneğine sahiptir. Serial.write(), Serial.print(), Serial.println() komutlarını kullanarak göndereceğiniz seri veriyi; Arduino IDE üzerinden Tools-> Serial Monitor kullanarak yada bu pinlere bağlayacağınız bir kablo ile bilgisayarınız üzerinden izleyebilirsiniz. Seri iletişim çift yönlü olduğundan Arduino’nuza bilgisayarınızdan da bilgi gönderebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta; setup() içerisinde tanımladığınız

Arduino Mega

Arduino Mega 2560 ve Arduino MEGA ADK adında iki farklı Mega çeşidi vardır. Arduino Mega 2560 ATMEL Atmega2560 mikrokontrolcü kullanan bir geliştirme ortamıdır. Kısaca özelliklerini sıralayacak olursak: *15’i PWM olarak kullanılabilecek 54 adet dijital giriş / çıkışı vardır, *16 Analog Giriş, *4 adet donanımsal seri port (UART), *16MHz hız, *ICSP başlığı, *USB bağlantısı, *power jack,

Arduino Nedir

Resmi sitesi www.arduino.cc olan, açık kaynaklı (yani arduino tarafından verilen şemayı ticari veya ticari olmayan ürünlerinizde kullanabilirsiniz.), Atmel AVR mikrodenetleyicileri kullanan elektronik hobi / deney ortamıdır. Arduino Uno, Arduino Leonardo, Arduino Due, Arduino Yun, Arduino Micro, Arduino Robot, Arduino Esplora, Arduino Mega ADK, Arduino Mega 2560, Arduino Ethernet, Arduino Mini, Arduino Nano, Arduino Pro Mini,