coolwolf / 04/08/2014

Seagate 1 TB Expansion External Drive nasıl sökülür

Seagate 1 TB Expansion External Drive cihazınız var, ama nasıl söküleceğini bir türlü bulamadınız (Benim gibi :))
P/N yani (Product Number) 9SE2A4-571 ve 9SF2A4-500.
Öncelikle bu cihazın güç kaynağının 12V 2 Amper olması gerektiğini belirtelim.
İşte size adımları :
1. Dikkatli bir şekilde, arka taraftan başlayarak, düz tornavida ile çentikleri boşa çıkarın.


Kapağı açtığınızda şu şekilde görünecektir :


2. Şimdi küçük yıldız vidayı çıkararak hard diski ortaya çıkaralım:


Vidayı söktükten sonra artık hard diski görüyor olacağız:


3. Hard diski sökmek için her iki tarafta bulunan 4 hard disk vidasını yıldız tornavida ile söküyoruz :


4. Son olarak, eğer hard diskin bağlandığı kartı da sökmek istiyorsanız; iki adet yıldız vidayı da söküp, kartı kendinize doğru çekiniz :

Hepsi bu kadar…
For english users:
If you want to disassemble Seagate 1 TB Expansion External Drive (P/N (Product Number) 9SE2A4-571 or 9SF2A4-500),
There is no extra explanation needed. Just follow the pictures by order.

coolwolf / 01/08/2014

Arduino ile Servo Motor Kullanımı

Aşağıdaki bağlantı şeklini kullanarak, basitçe bir potansiyometre ile servo motoru sağa ve sola hareket ettirebilirsiniz.


Programı da şu şekilde :

#include
Servo myServo;
int potPini=0;
int potDeger=0;
void setup()
{
 myServo.attach(8);
}
void loop()
{
 potDeger=analogRead(potPini);
 potDeger=map(potDeger,0,1023,0,179);
 myServo.write(potDeger);
 delay(15);
}

coolwolf / 01/08/2014

Arduino Seri İletişim

Arduino UNO’nun 0 ve 1 dijital pinleri doğal donanım seri iletişim yeteneğine sahiptir.
Serial.write(), Serial.print(), Serial.println() komutlarını kullanarak göndereceğiniz seri veriyi; Arduino IDE üzerinden Tools-> Serial Monitor kullanarak yada bu pinlere bağlayacağınız bir kablo ile bilgisayarınız üzerinden izleyebilirsiniz. Seri iletişim çift yönlü olduğundan Arduino’nuza bilgisayarınızdan da bilgi gönderebilirsiniz.
Dikkat etmeniz gereken nokta; setup() içerisinde tanımladığınız Serial.begin(9600); satırı ile bilgisayarınızın ayarları ile aynı olması. PuTTY veya benzeri bir program seri porttan veri okumanız için yeterli olacaktır. Arduino’muzu bilgisayar ile haberleştirerek, 5 nolu pinin durumunu bilgisayarda görmek için aşağıdaki kurulumu yapabiliriz:

Yukarıdaki bağlantı şekline göre Arduino üzerindeki 5 nolu dijital pin’in değerini seri arabirim üzerinden okumak için aşağıdaki programcığı kullanabiliriz.

int DURUM=0;
int sonDURUM=0;
void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 pinMode(5,INPUT);
}
void loop()
{
 DURUM=digitalRead(5);
 if(DURUM!=sonDURUM)
 {
 Serial.print("Pin 5 durumu:");
 Serial.println(DURUM);
 sonDURUM=DURUM;
 }
}

Peki, bu iletişimi çift taraflı hale getirmek istesek… Önceki donanım kurulumunu aşağıdaki şekilde değiştirip, resmin hemen altında yer alan kodu kullanarak bilgisayardan gelen veriye göre ledimizi yakabiliriz. Led’i yakmak için SPACE tuşunu kullanınız.
Arduino Mega kullandığınızda Serial1, Serial2 ve Serial3 şeklinde kullanmayı unutmayın.

int DURUM=0;
int sonDURUM=0;
int gelenBayt = 0;
int ledDURUM=LOW;
void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 pinMode(5,INPUT);
 pinMode(4,OUTPUT);
}
void loop()
{
 DURUM=digitalRead(5);
 if(DURUM!=sonDURUM)
 {
  Serial.print("Pin 5 durumu:");
  Serial.println(DURUM);
  sonDURUM=DURUM;
 }
 //Gelen bilgiyi okumaya çalışalım
 if (Serial.available() > 0)
 {
  gelenBayt = Serial.read();
  //32 space tuşu
  if(gelenBayt==32) ledDURUM=HIGH;
  else ledDURUM=LOW;
 }
 digitalWrite(4,ledDURUM);
}

coolwolf / 01/08/2014

Arduino Mega

Arduino Mega 2560 ve Arduino MEGA ADK adında iki farklı Mega çeşidi vardır.
Arduino Mega 2560 ATMEL Atmega2560 mikrokontrolcü kullanan bir geliştirme ortamıdır. Kısaca özelliklerini sıralayacak olursak:
*15’i PWM olarak kullanılabilecek 54 adet dijital giriş / çıkışı vardır,
*16 Analog Giriş,
*4 adet donanımsal seri port (UART),
*16MHz hız,
*ICSP başlığı,
*USB bağlantısı,
*power jack,
*SDA ve SCL pinleri,
*5V ile çalışır,
*Giriş pinlerine uygulayabileceğiniz voltaj 7-12V(Tavsiye edilen), 6-20V(Limit),
*248KB Flash (8’i bootloader için kullanıldığından 256 yerine 248 kullanılabilir.),
*SRAM 8KB,
*EEPROM 4KB,

Arduino Mega 2560, kendisinden önceki Arduino Mega’nın yerine geliştirilmiştir. Programlama ortamı diğer Arduino’larla aynı oluop, buradan indirilebilir.

Peki Mega ADK’nın farkı nedir ?
Android telefon ve tabletlere bağlamak için USB Host özelliği vardır, böylece Arduino Mega android kullanan herhangi bir cihaz ile iletişim kurabilir. Cihazı Android ile nasıl kullanacağınız hakkında detaylı bilgi Google’ın ADK sitesinden edinilebilir.
USB Host kütüphanesi Lauzus tarafından yazılmış olup, buradan indirilebilir.