coolwolf / 31/07/2014

Arduino Nedir

Resmi sitesi www.arduino.cc olan, açık kaynaklı (yani arduino tarafından verilen şemayı ticari veya ticari olmayan ürünlerinizde kullanabilirsiniz.), Atmel AVR mikrodenetleyicileri kullanan elektronik hobi / deney ortamıdır.

Arduino Uno, Arduino Leonardo, Arduino Due, Arduino Yun, Arduino Micro, Arduino Robot, Arduino Esplora, Arduino Mega ADK, Arduino Mega 2560, Arduino Ethernet, Arduino Mini, Arduino Nano, Arduino Pro Mini, Arduino Pro ve Arduino Fio gibi çeşitleri vardır.
Benim en çok kullandığım ürünler Arduino Pro Mini, Arduino Uno ve Arduino Mega 2560. Dolayısı ile örneklerimizde genellikle bu üç ürünü (En çok da arduino uno) kullanacağız.
Arduino’nun bu kadar ilgi görmesinin sebeplerini şu şekilde sıralayabiliriz :
*Bu adresten indirebileceğiniz; kolay kullanımlı ve tek parça IDE’si (programlama aracı) var,
*Arduino şema’sını sizinle paylaşır, yani arduino tarafından verilen şemayı istediğiniz şekilde değiştirerek kullanabilirsiniz,
*Çok basit bir devredir,
*Parçaları ucuzdur ve heryerde bulunabilir,
*Orijinal tasarımı gereği oldukça modülerdir, hazır SHIELD‘ları kullanabileceğiniz gibi kendinize ait SHIELD da yapabilirsiniz,
*Örnek programcıklar konusunda yardım bulmak çok kolay…
Peki Arduino ile ne yapabiliriz ?
*SD Kart Shield’ını kullanarak analog veya dijital verilerinizin kaydını tutabilirsiniz,
*LCD Shield ve Push Button (yada başka bir giriş yöntemi) kullanarak  16×2 LCD ekranda yazılar yazabilirsiniz,
*Ethernet Shield kullanarak Arduino’nunuz Web Sunucusu yapıp, üzerindeki girişlerin durumunu herhangi bir tarayıcı aracılığı ile gösterebilirsiniz,
*Ultrasonic Sensör Shield kullanarak LCD ekranda mesafe österebilir, yada bir buzzer ekleyerek geri vites sensörü yapabilirsiniz,
*Step Motor sürebilirsiniz,
*Servo Motor sürebilirsiniz,
*IR Led kullanarak uzaktan kumandalı denemeler yapabilirsiniz,
*RF Shield kullanarak uzaktan kumanda şeklinde kullanabilirsiniz,
…… bu liste uzayıp gider
Arduino UNO üzerinden gidecek olursak;
Atmega328 kullanır, 14 dijital giriş çıkış, 6 adet analog giriş çıkış mevcuttur.
Dijital girişlerden 6 tanesi PWM olarak kullanılabilir.
Nedir bu PWM derseniz, buradaki Wikipedia entry’sinden faydalanabilirsiniz.
Wikipedia entry’si İngilizce. Kendime v earkadaşlara not:İlk fırsatta Türkçe’sini yazalım.
Kısaca paralel veriyi seri olarak iletmek diyebiliriz.
Şöyle örnek verelim :
Arduino üzerinde 14 adet dijital giriş çıkış var. Diyelim ki kontrol etmek istediğiniz 20 farklı veri giriş kaynağı var. Bu durumda ya bu 20 veriyi binary sisteme çevirip kullanırsınız (Bu durumda 20 giriş için 5 adet arduino girişi kullanmanız gerekecektir.). Yada PWM ile peşpeşe bindirir, tek bir Arduino bacağından 20 girişi de kontrol edebilirsiniz.
Analog girişler 0-5V arası değeri size 0-1024 çözünürlüğünde sunar. Tabi analog çıkışı da bu çözünürlükte kullanabilirsiniz.
Özellikle LCD ile kullanmak üzere 13. girişten sonra SDA ve SCL bacakları eklenmiştir.
SPI girişleri Ethernet gibi Shield’lar için kullanılabilir.
Peki nasıl program yazılır bu Arduino’ya ?
Yukarıda belirtilen adresten Arduino IDE’yi indirip kurun.
Arduino’nuzu bilgisayara USB kablosu ile bağlayın.
Bilgisayarınız, taktığınız Arduino’ya aygıt yöneticisinden de görebileceğiniz bir COM Port atayacaktır.
Arduino IDE’nizi açıp, Tools-> Serial Port menüsünden atanan COM Portunu seçiniz.
Yine Tools-> Board menüsünden hangi Arduino’ya sahipseniz onu seçiniz.
Bundan sonra tek yapmanız gereken programınızı yazıp alttaki resimde görünen düğme ile Arduino’ya göndermek.
gonder

Peki diğer düğmeler ne işe yarıyor derseniz, basitçe göstermeye çalıştım :
butonlar

Kod yapısı iki bölümden oluşur:

void setup()
{
}
void loop()
{
}

setup içerisinde pinmode’larımızı yada diğer tek seferlik tanımlamalarımızı yapıyoruz.
loop içerisinde ise asıl yapılacakları yazıyoruz.
Eğer programımız çok büyükse kendi fonksiyonlarımızı yazıp, loop içerisini basit tutmak mantıklı olabilir.
Yarım saniyede bir yanıp sönecek bir led programı yapmak istersek :

void setup()
{
	pinMode(4,OUTPUT);
}
void loop()
{
	digitalWrite(4,HIGH);
	delay(500);
	digitalWrite(4,LOW);
	delay(500);
}

Yukarıdaki kodu çalıştırmak için Arduino’nuzun digital 4 ayağına bir direnç ile birlikte led bağlamanız yeterlidir.

coolwolf / 25/07/2014

Arduino ile 16×2 LCD üzerinde mesafe göstermek

Bu örnekte ultrasonic transduser kullanarak 2 metreye kadar mesafe ölçümü yapılıp 16×2 LCD üzeridne gösterilmektedir.

#include
#include "LCD.h"
#include "LiquidCrystal_I2C.h"
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); // Addr, En, Rw, Rs, d4, d5, d6, d7, backlighpin, polarity
#define trigPin 12
#define echoPin 13
char dist[16];
void setup() {
 lcd.begin(16,2);
 lcd.backlight();
 pinMode(trigPin, OUTPUT);
 pinMode(echoPin, INPUT);
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("Mesafe :");
}
void loop() {
 memset(dist, 0, sizeof dist);
 int duration, distance;
 digitalWrite(trigPin, HIGH);
 delayMicroseconds(1000);
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
 distance = (duration/2) / 29.1;
 if (distance >= 200 || distance <= 0)
 {
  EkranaYaz(2,"Out of range");
 } else
 {
  sprintf(dist,"%d cm",distance);
  EkranaYaz(2,dist);
 }
 delay(500);
}
void EkranaYaz(int satir,char *metin)
{
 lcd.setCursor(0, satir);
 lcd.print(metin);
}

Tüm dosyaların bulunduğu 7Zip dosyasını aşağıdan indirebilirsiniz.
[wpdm_package id=’2067′]

coolwolf / 25/07/2014

Arduino ile Basit Infrared Piano

Tam olarak piano denmez. Fakat basitçe fikir vermesi için uzaktan kumandanın tuşlarına bastıkça yaklaşık notaları çalmaya yarayan örnek bir program.

#include "pitches.h"
#include "IRremote.h"
#include
int RECV_PIN = 6;
int spk=10;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
int okunan=0;
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
void NotaCal(int deger);
void setup() {
 lcd.begin(16, 2);
 lcd.print("KUMANDA KODU");
 pinMode(2,OUTPUT);
 Serial.begin(9600);
 irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
}
void loop() {
 lcd.setCursor(0, 1);
 //lcd.print(millis()/1000);
 if (irrecv.decode(&results)) {
  if(results.value!=0xFFFFFFFF)
  {
  okunan=results.value;
  lcd.print(okunan,HEX);
  NotaCal(okunan);
  }
  //Serial.println(results.value, HEX);
  irrecv.resume(); // Receive the next value
 }
}
void NotaCal(int deger)
{
 if(deger==0xFFFFE21D) tone(spk,NOTE_C3,125);
  if(deger==0xFFFFC23D) tone(spk,NOTE_D3,125);
  if(deger==0xFFFF906F) tone(spk,NOTE_E3,125);
  if(deger==0xFFFFB04F) tone(spk,NOTE_F3,125);
  if(deger==0x7A85) tone(spk,NOTE_G3,125);
  if(deger==0x5AA5) tone(spk,NOTE_A3,125);
  if(deger==0x52AD) tone(spk,NOTE_B3,125);
}

Notalar için pitches.h

/*************************************************
 * Public Constants
 *************************************************/
#define NOTE_B0 31
#define NOTE_C1 33
#define NOTE_CS1 35
#define NOTE_D1 37
#define NOTE_DS1 39
#define NOTE_E1 41
#define NOTE_F1 44
#define NOTE_FS1 46
#define NOTE_G1 49
#define NOTE_GS1 52
#define NOTE_A1 55
#define NOTE_AS1 58
#define NOTE_B1 62
#define NOTE_C2 65
#define NOTE_CS2 69
#define NOTE_D2 73
#define NOTE_DS2 78
#define NOTE_E2 82
#define NOTE_F2 87
#define NOTE_FS2 93
#define NOTE_G2 98
#define NOTE_GS2 104
#define NOTE_A2 110
#define NOTE_AS2 117
#define NOTE_B2 123
#define NOTE_C3 131
#define NOTE_CS3 139
#define NOTE_D3 147
#define NOTE_DS3 156
#define NOTE_E3 165
#define NOTE_F3 175
#define NOTE_FS3 185
#define NOTE_G3 196
#define NOTE_GS3 208
#define NOTE_A3 220
#define NOTE_AS3 233
#define NOTE_B3 247
#define NOTE_C4 262
#define NOTE_CS4 277
#define NOTE_D4 294
#define NOTE_DS4 311
#define NOTE_E4 330
#define NOTE_F4 349
#define NOTE_FS4 370
#define NOTE_G4 392
#define NOTE_GS4 415
#define NOTE_A4 440
#define NOTE_AS4 466
#define NOTE_B4 494
#define NOTE_C5 523
#define NOTE_CS5 554
#define NOTE_D5 587
#define NOTE_DS5 622
#define NOTE_E5 659
#define NOTE_F5 698
#define NOTE_FS5 740
#define NOTE_G5 784
#define NOTE_GS5 831
#define NOTE_A5 880
#define NOTE_AS5 932
#define NOTE_B5 988
#define NOTE_C6 1047
#define NOTE_CS6 1109
#define NOTE_D6 1175
#define NOTE_DS6 1245
#define NOTE_E6 1319
#define NOTE_F6 1397
#define NOTE_FS6 1480
#define NOTE_G6 1568
#define NOTE_GS6 1661
#define NOTE_A6 1760
#define NOTE_AS6 1865
#define NOTE_B6 1976
#define NOTE_C7 2093
#define NOTE_CS7 2217
#define NOTE_D7 2349
#define NOTE_DS7 2489
#define NOTE_E7 2637
#define NOTE_F7 2794
#define NOTE_FS7 2960
#define NOTE_G7 3136
#define NOTE_GS7 3322
#define NOTE_A7 3520
#define NOTE_AS7 3729
#define NOTE_B7 3951
#define NOTE_C8 4186
#define NOTE_CS8 4435
#define NOTE_D8 4699
#define NOTE_DS8 4978

Tüm dosyaların olduğu 7Zip dosyası.
[wpdm_package id=’2069′]

coolwolf / 25/07/2014

Arduino ile bipolar step motor sürmek

Arduino ile 2 adet step motoru X ve Y ekseninde kullanmak üzere sürmek :

#include
#define STEPS 100
Stepper stepperX(STEPS, 2, 3, 4, 5);
Stepper stepperY(STEPS, 6, 7, 8, 9);
int oncekiX = 0;
int farkX = 0;
int gidilecekX = 0;
int oncekiY = 0;
int farkY = 0;
int gidilecekY = 0;
int LEDPIN=13;
int LEDSWPIN=12;
bool ledYANSIN=false;
int pot[10];
int pin[14];
int _sonDUGMEDURUMU;
void setup()
{
 pinMode(LEDPIN,OUTPUT);
 pinMode(LEDSWPIN,INPUT);
 stepperX.setSpeed(200);
 stepperY.setSpeed(200);
 Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
 pin[LEDSWPIN]=digitalRead(LEDSWPIN);
 if(ledYANSIN) digitalWrite(LEDPIN,HIGH); else digitalWrite(LEDPIN,LOW);
 if(pin[LEDSWPIN]==LOW&&_sonDUGMEDURUMU!=LOW)
 {
  if(ledYANSIN) ledYANSIN=false; else ledYANSIN=true;
  Serial.print("Pin 12 durumu : ");
  Serial.print(pin[LEDSWPIN]);
  Serial.print("Led durumu : ");
  Serial.print(ledYANSIN);
  Serial.println("");
 }
 //digitalWrite(LEDPIN,ledDURUM);
 _sonDUGMEDURUMU=pin[LEDSWPIN];
 pot[9] = analogRead(0);
 pot[8] = analogRead(1);
 farkX=pot[9]-512;
 gidilecekX=farkX/10;
 if(abs(farkX)<50) gidilecekX=0;
 farkY=pot[8]-512;
 gidilecekY=farkY/10;
 if(abs(farkY)<50) gidilecekY=0;
 if(gidilecekX!=0||gidilecekY!=0)
 {
  Serial.print("Pot Değeri XY: ");
  Serial.print(pot[9]);
  Serial.print(pot[8]);
  Serial.print(" //Fark XY: ");
  Serial.print(farkX);
  Serial.print(farkY);
  Serial.print(" //Gidilecek XY: ");
  Serial.print(gidilecekX);
  Serial.print(gidilecekY);
  Serial.println("");
 }
 oncekiX=farkX;
 oncekiY=farkY;
 if(gidilecekX!=0) stepperX.step(gidilecekX);
 if(gidilecekY!=0) stepperY.step(gidilecekY);
}

coolwolf / 25/07/2014

Arduino ile 3 ledi sırayla yakmak

Arduino ile tetiklemeli 3’lü led yakma programı:

int LED1=2;
int LED2=3;
int LED3=4;
int sonLED=0;
int okuIN=8;
unsigned long sonZAMAN=0;
void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 pinMode(LED1,OUTPUT);
 pinMode(LED2,OUTPUT);
 pinMode(LED3,OUTPUT);
 pinMode(okuIN,INPUT);
 sonZAMAN=millis();
}
void loop()
{
 int dugme=digitalRead(okuIN);
 if(dugme==HIGH && millis()-sonZAMAN>300)
  {
   Serial.print("sonzaman:");
   Serial.print(sonZAMAN);
   Serial.print(" millis:");
   Serial.println(millis());
   Kaydir();
   sonZAMAN=millis();
  }
}
void Kaydir()
{
 digitalWrite(LED1,LOW);
 digitalWrite(LED2,LOW);
 digitalWrite(LED3,LOW);
 if(sonLED==0 || sonLED==3)
 {
  digitalWrite(LED1,HIGH);
  sonLED=1;
 } else if(sonLED==1)
 {
  digitalWrite(LED2,HIGH);
  sonLED=2;
 }else if(sonLED==2)
 {
  digitalWrite(LED3,HIGH);
  sonLED=3;
 }
}