Kategori: Arduino

Arduino ve DHT11 ile sıcaklık ve nem okuma

Öncelikle SimpleDHT kütüphanesini ekliyoruz : Önce Taslak -> Library ekle -> library’leri düzenle Ardından arama kutucuğuna dht yazıp enter tuşuna basın: Böylece kütüphanemizi eklemiş olduk. Şimdi kütüphane ile birlikte gelen örneği çağıralım. Bunun için; Örnekler -> Simple DHT -> Default sketch’ini çağırıyoruz. Alttaki bağlantı şekline göre Arduino ile DHT arasındaki bağlantıları yapıyoruz Şimdi alttaki kodu

Atmega328'e arduino bootloader yükleme

Önce arduino uno board’unuza ArdunoISP sketch’ini atın (Dosya -> Örnekler -> ARduinoISP) ArduinoISP sketch’ini yükledikten sonra, Araçlar -> Programlayıcı -> Arduino as ISP seçeneğini işaretleyin. Şimdi araçlar menüsünde bulunan “Önyükleyici yazdır” seçeneği ile bootloader’ı atmega 328 içerisine atabilirsiniz. Boş atmega328 breadboard’a takılacak.

Arduino ile Servo Motor Kullanımı

Aşağıdaki bağlantı şeklini kullanarak, basitçe bir potansiyometre ile servo motoru sağa ve sola hareket ettirebilirsiniz. Programı da şu şekilde : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 #include Servo myServo; int potPini=0; int potDeger=0; void setup() { myServo.attach(8); } void loop() { potDeger=analogRead(potPini); potDeger=map(potDeger,0,1023,0,179); myServo.write(potDeger); delay(15); }#include

Arduino Seri İletişim

Arduino UNO’nun 0 ve 1 dijital pinleri doğal donanım seri iletişim yeteneğine sahiptir. Serial.write(), Serial.print(), Serial.println() komutlarını kullanarak göndereceğiniz seri veriyi; Arduino IDE üzerinden Tools-> Serial Monitor kullanarak yada bu pinlere bağlayacağınız bir kablo ile bilgisayarınız üzerinden izleyebilirsiniz. Seri iletişim çift yönlü olduğundan Arduino’nuza bilgisayarınızdan da bilgi gönderebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta; setup() içerisinde tanımladığınız

Arduino Mega

Arduino Mega 2560 ve Arduino MEGA ADK adında iki farklı Mega çeşidi vardır. Arduino Mega 2560 ATMEL Atmega2560 mikrokontrolcü kullanan bir geliştirme ortamıdır. Kısaca özelliklerini sıralayacak olursak: *15’i PWM olarak kullanılabilecek 54 adet dijital giriş / çıkışı vardır, *16 Analog Giriş, *4 adet donanımsal seri port (UART), *16MHz hız, *ICSP başlığı, *USB bağlantısı, *power jack,

Arduino Nedir

Resmi sitesi www.arduino.cc olan, açık kaynaklı (yani arduino tarafından verilen şemayı ticari veya ticari olmayan ürünlerinizde kullanabilirsiniz.), Atmel AVR mikrodenetleyicileri kullanan elektronik hobi / deney ortamıdır. Arduino Uno, Arduino Leonardo, Arduino Due, Arduino Yun, Arduino Micro, Arduino Robot, Arduino Esplora, Arduino Mega ADK, Arduino Mega 2560, Arduino Ethernet, Arduino Mini, Arduino Nano, Arduino Pro Mini,