Bu yazıda Centos ile antispam gateway kurulumunu tamamlayacağız. Bu gateway’i exchange, lotus notes, mailenable, hmailserver, qmail gibi tüm eposta sunucularıyla kullanabilirsiniz. Öncelikle sendmail’i durdurmalıyız. service sendmail stop ile sendmaili durduruyoruz chkconfig sendmail off komutu da sendmail’in açılışta çalışmasını engelliyor yum install postfix komutu ile postfix’i kuruyoruz. Ardından /etc/psotfix/main.cf dosyasında aşağıdaki değişiklikleri yapıyoruz: myhostname = altalan.alanadi.com.tr