Aşağıdaki bağlantı şeklini kullanarak, basitçe bir potansiyometre ile servo motoru sağa ve sola hareket ettirebilirsiniz. Programı da şu şekilde : #include Servo myServo; int potPini=0; int potDeger=0; void setup() { myServo.attach(8); } void loop() { potDeger=analogRead(potPini); potDeger=map(potDeger,0,1023,0,179); myServo.write(potDeger); delay(15); }