coolwolf / 01/08/2014

Arduino ile Servo Motor Kullanımı

Aşağıdaki bağlantı şeklini kullanarak, basitçe bir potansiyometre ile servo motoru sağa ve sola hareket ettirebilirsiniz.


Programı da şu şekilde :

#include
Servo myServo;
int potPini=0;
int potDeger=0;
void setup()
{
  myServo.attach(8);
}
void loop()
{
  potDeger=analogRead(potPini);
  potDeger=map(potDeger,0,1023,0,179);
  myServo.write(potDeger);
  delay(15);
}