Etiket: arduino uno

Arduino Nedir

Resmi sitesi www.arduino.cc olan, açık kaynaklı (yani arduino tarafından verilen şemayı ticari veya ticari olmayan ürünlerinizde kullanabilirsiniz.), Atmel AVR mikrodenetleyicileri kullanan elektronik hobi / deney ortamıdır. Arduino Uno, Arduino Leonardo, Arduino Due, Arduino Yun, Arduino Micro, Arduino Robot, Arduino Esplora, Arduino Mega ADK, Arduino Mega 2560, Arduino Ethernet, Arduino Mini, Arduino Nano, Arduino Pro Mini,

Arduino ile 3 ledi sırayla yakmak

Arduino ile tetiklemeli 3’lü led yakma programı: int LED1=2; int LED2=3; int LED3=4; int sonLED=0; int okuIN=8; unsigned long sonZAMAN=0; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(LED1,OUTPUT); pinMode(LED2,OUTPUT); pinMode(LED3,OUTPUT); pinMode(okuIN,INPUT); sonZAMAN=millis(); } void loop() { int dugme=digitalRead(okuIN); if(dugme==HIGH && millis()-sonZAMAN>300) { Serial.print("sonzaman:"); Serial.print(sonZAMAN); Serial.print(" millis:"); Serial.println(millis()); Kaydir(); sonZAMAN=millis(); } } void Kaydir() { digitalWrite(LED1,LOW); digitalWrite(LED2,LOW); digitalWrite(LED3,LOW); if(sonLED==0