coolwolf / 07/11/2013

C# OpenFileDialog

 
C# dilinde, sürücüde bulunan dosyalardan birini seçmek için kullanılan openfiledialog komutuna küçük bir örnek :
Title özelliği, dosya seçme penceresinin başlığını belirler.
Filter özelliği gösterilecek dosya türlerini belirler.

OpenFileDialog ofd = new OpenFileDialog();
ofd.Title = "Please select the LOG File";
ofd.Filter = "Log Files (*.log)|*.log";
ofd.ShowDialog();
txtLogFile.Text = ofd.FileName;