Etiket: c#

MVC'de Controller açıklamaları eklemek ve bu açıklamaları listelemek

Controller adının üzerine Description attribute ekliyoruz: [Description("Benim Çok Çalışan Kontrollerim")] public class MyController : Controller { } ardından uygulamamızdaki tüm controller’leri ve içlerindeki metodları listelemek için aşağıdaki fonksiyonu kullanabiliriz:   Assembly assembly = Assembly.GetExecutingAssembly(); IEnumerable types = assembly.GetTypes().Where(type => typeof(Controller).IsAssignableFrom(type)).OrderBy(x => x.Name); List _controllers = new List(); List _methods = new List(); foreach (Type cls

C# OpenFileDialog

  C# dilinde, sürücüde bulunan dosyalardan birini seçmek için kullanılan openfiledialog komutuna küçük bir örnek : Title özelliği, dosya seçme penceresinin başlığını belirler. Filter özelliği gösterilecek dosya türlerini belirler. OpenFileDialog ofd = new OpenFileDialog(); ofd.Title = "Please select the LOG File"; ofd.Filter = "Log Files (*.log)|*.log"; ofd.ShowDialog(); txtLogFile.Text = ofd.FileName;

C dilinde fonksiyonlar

Basitçe fonksiyon yazımı : #include void YaziYaz(char* yazi); void main() { YaziYaz("Merhaba"); } void YaziYaz(char* yazi) { printf(yazi); } Merhaba Process returned 0 (0x0) execution time : 0.016 s Press any key to continue. Üstteki örnek YaziYaz fonksiyonuna “Merhaba”  diye bir string gönderiyor. YaziYaz  fonksiyonu da verilen stringi ekrana yazıyor. Aşağıda fonksiyondan nasıl değer döndüreceğimiz gösterilmiştir

C dilinde ifadeler

IF ifadesi : if(koşul) {kodlarım;} ------------------------------------------------ if(koşul) {doğruysa kodum;} else {yanlışsa kodum;} ------------------------------------------------ if(koşul 1) {kod 1;} else if (koşul 2) kod 2; else if (koşul 3) kod 3; ...... else if (koşul n-1) kod n-1; else {n} kod; ------------------------------------------------ Örnek 1 eğer x ve y eşit değilse ekrana x ve y’nin değerlerini yazar: if(x!=y)