Etiket: centos

Centos ile Spam+Antivirüs içeren Exchange için Mail Gateway

Bu yazıda Centos ile antispam gateway kurulumunu tamamlayacağız. Bu gateway’i exchange, lotus notes, mailenable, hmailserver, qmail gibi tüm eposta sunucularıyla kullanabilirsiniz. Öncelikle sendmail’i durdurmalıyız. service sendmail stop ile sendmaili durduruyoruz chkconfig sendmail off komutu da sendmail’in açılışta çalışmasını engelliyor yum install postfix komutu ile postfix’i kuruyoruz. Ardından /etc/psotfix/main.cf dosyasında aşağıdaki değişiklikleri yapıyoruz: myhostname = altalan.alanadi.com.tr

Centos Linux ile Faks sunucusu kurmak

DİKKAT !!! Centos 5 kullanınız. Centos 6’da bazı hatalara bir türlü çözüm bulamadık. os üzerine hylafax kurulumu : Önce varsa mgetty-senfax paketini kaldıralım: rpm -e mgetty-sendfax Varsa GNOME ve X Windows sistemini de kaldıralım : yum groupremove "GNOME Desktop Environment" -y yum groupremove "X Window System" -y Sistem dili olarak Türkçe seçtiyseniz groupremove hata (sqlite3.IntegrityError: