Controller adının üzerine Description attribute ekliyoruz: [Description("Benim Çok Çalışan Kontrollerim")] public class MyController : Controller { } ardından uygulamamızdaki tüm controller’leri ve içlerindeki metodları listelemek için aşağıdaki fonksiyonu kullanabiliriz:   Assembly assembly = Assembly.GetExecutingAssembly(); IEnumerable types = assembly.GetTypes().Where(type => typeof(Controller).IsAssignableFrom(type)).OrderBy(x => x.Name); List _controllers = new List(); List _methods = new List(); foreach (Type cls