coolwolf / 10/01/2016

Arduino ve DHT11 ile sıcaklık ve nem okuma

Öncelikle SimpleDHT kütüphanesini ekliyoruz :
Önce Taslak -> Library ekle -> library’leri düzenle
dht_1
Ardından arama kutucuğuna dht yazıp enter tuşuna basın:
dht_2
Böylece kütüphanemizi eklemiş olduk.
Şimdi kütüphane ile birlikte gelen örneği çağıralım.
Bunun için; Örnekler -> Simple DHT -> Default sketch’ini çağırıyoruz.
dht_3
Alttaki bağlantı şekline göre Arduino ile DHT arasındaki bağlantıları yapıyoruz
sicaklikoku
Şimdi alttaki kodu içeren (DHT default ile çağırdığımız) derlemeyi ARduinho’ya gönderebiliriz.

#include
// for DHT11,
// VCC: 5V or 3V
// GND: GND
// DATA: 2
int pinDHT11 = 7;
void setup() {
Serial.begin(115200);
}
void loop() {
// start working...
Serial.println("=================================");
Serial.println("Sample DHT11...");
// read without samples.
byte temperature = 0;
byte humidity = 0;
if (simple_dht11_read(pinDHT11, &temperature, &humidity, NULL)) {
Serial.print("Read DHT11 failed.");
return;
}
Serial.print("Sample OK: ");
Serial.print((int)temperature); Serial.print(" *C, ");
Serial.print((int)humidity); Serial.println(" %");
// DHT11 sampling rate is 1HZ.
delay(1000);
}

Arduino portunuzu doğru seçtiğinizden emin olunuz.
115200 hızında Serial Monitör açarsanız alttaki gibi bir çıktı görmeniz gerekiyor :
dht_4