coolwolf / 31/05/2013

C dilinde fonksiyonlar

Basitçe fonksiyon yazımı :

#include
void YaziYaz(char* yazi);
void main()
{
    YaziYaz("Merhaba");
}
void YaziYaz(char* yazi)
{
	printf(yazi);
}
Merhaba
Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.016 s
Press any key to continue.

Üstteki örnek YaziYaz fonksiyonuna “Merhaba”  diye bir string gönderiyor. YaziYaz  fonksiyonu da verilen stringi ekrana yazıyor.
Aşağıda fonksiyondan nasıl değer döndüreceğimiz gösterilmiştir :

#include <stdio.h>
char* YaziYaz(char* yazi);
void main()
{
    char* sonuc=YaziYaz("Merhaba\n");
    printf(sonuc);
}
char* YaziYaz(char* yazi)
{
	printf(yazi);
	return "Yazdim yaziyi\n";
}
Merhaba
Yazdim yaziyi
Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.019 s
Press any key to continue.

Yukarıdaki örneklerde dikkat ederseniz main() fonksiyonunun üstüne YaziYaz fonksiyonunu nasıl kullanacağımız tanımlanmıştır. Normalde fonksiyonların ne şekilde kullanılacağı .h uzantılı header dosyalarında yer alır. Şimdilik aynı dosyada yazdık. Başka örneklerde biz de header dosyası kullanacağız.