coolwolf / 13/04/2018

SyncFusion Toolbar Visual Studio’da görünmezse yapılacaklar

Komut Satırını yönetici olarak başlatın.
Aşağıdaki dizine girin.

C:\Program Files (x86)\Syncfusion\Essential Studio\16.1.0.32\Utilities\ToolBoxInstallers>
ToolboxInstallerConsole_VS2017.exe

dosyasını (veya sizin Visual Studio sürümünüze uygun olanı) aşağıdaki parametrelerle çalıştırın.

C:\Program Files (x86)\Syncfusion\Essential Studio\16.1.0.32\Utilities\ToolBoxInstallers\ToolboxInstallerConsole_VS2017.exe reinstall 4.6 ASP.NET,WPF,WindowsForms

1. Parametre reinstall, ToolBar’ı tekrar kurduruyor.
2. Parametre 4.6 framework sürümü
3. ASP.NET,WPF,WindowsForms hangi platformlar için toolbar kurulacağını belirtiyor.