3. dersimizde PHP ile string işlemleri ve matematiksel işlemler yapmayı öğreneceğiz. İlk olarak matematiksel işleme bir örnek verelim. round (yuvarla) komutu : round komutu ile virgülden sonraki rakkamları yuvarlıyoruz yada en yakın tamsayıya tamamlıyoruz. Örnekler: echo round(45.4);         // 45 echo round(45.5);         // 46 echo round(45.6);         // 46 echo round(45.6, 0);      // 46 echo round(32.268759, 2);  // 32.27 echo round(1425879, -3); // 1425000 echo round(32.0268, 3);    // 32.027 echo round(32.055, 2);    // 32.06 Diğer matematiksel işlem fonksyonları için http://www.php.net/manual/en/ref.math.php