coolwolf / 01/12/2010

PHP 3. String ve Matematiksel İşlemler

3. dersimizde PHP ile string işlemleri ve matematiksel işlemler yapmayı öğreneceğiz.
İlk olarak matematiksel işleme bir örnek verelim.
round (yuvarla) komutu :
round komutu ile virgülden sonraki rakkamları yuvarlıyoruz yada en yakın tamsayıya tamamlıyoruz.
Örnekler:

echo round(45.4);         // 45
echo round(45.5);         // 46
echo round(45.6);         // 46
echo round(45.6, 0);      // 46
echo round(32.268759, 2);  // 32.27
echo round(1425879, -3); // 1425000
echo round(32.0268, 3);    // 32.027
echo round(32.055, 2);    // 32.06

Diğer matematiksel işlem fonksyonları için http://www.php.net/manual/en/ref.math.php adresine bakabilirsiniz.
PHP içerisinde toplama,çıkarma,bölme ve çarpma operatörleri aşağıdaki gibidir:
Toplama:

<?php
$ilksayi=45;
$ikincisayi=22;
$toplam=$ilksayi+$ikincisayi;  //67
?>

Çıkarma:

<?php
$ilksayi=45;
$ikincisayi=22;
$toplam=$ilksayi-$ikincisayi;  //23
?>

Bölme:

<?php
$ilksayi=45;
$ikincisayi=22;
$toplam=$ilksayi/$ikincisayi;  //2.0454545454545
?>

Çarpma:

<?php
$ilksayi=45;
$ikincisayi=22;
$toplam=$ilksayi*$ikincisayi;  //990
?>

String işlemleri:
http://www.php.net/manual/en/ref.strings.php linkine tıklayarak tüm string işleme fonksiyonlarına ulaşabilirsiniz.
Biz çok kullanılan birkaç fonksiyondan örnek verelim.
md5() komutu verdiğimiz bir string’i md5 şifrelenmiş hale dönüştürür.
Örnek:

<?php
$metin="Merhaba Dunya";
echo md5($metin);
?>

str_replace() komutu bir string içerisinde aradığınız değeri bulur ve vereceğiniz değer ile değiştirir.
str_replace ($bunu_ara,$bununla_degistir,$bunun_icinde)
Örnek:

<?php
$bunun_icinde="Merhaba Dunya";
$bunu_ara="er";
$bununla_degistir="$";
echo str_replace($bunu_ara,$bununla_degistir,$bunun_icinde);
?>

strlen() komutu verilen string’in kaç karakter içerdiğini sayar.
Örnek:

<?php
$metin="Merhaba Dunya";
echo strlen($metin);  //13
?>

strpos() komutu verilen string’in içerisinde verilen karakter’in ilk oalrak kaçıncı sırada olduğunu verir.
Örnek:

<?php
$metin="Merhaba Dunya";
$bul="a";
echo strpos($metin,$bul);  //4
?>

substr() komutu verilen string’in içerisinden belli bir bölümü alır.
Örnek:

<?php
$metin="Merhaba Dunya";
echo substr($metin,2,6);  //rhaba
echo substr($metin,2);  //rhaba Dunya
?>

Yukarıda birkaç string işleme fonksiyonu örneği verdik. Bir sonraki dersimiz veritabanı bağlantıları ile ilgili oldukça uzun bir ders olacak.