Komut Satırını yönetici olarak başlatın. Aşağıdaki dizine girin. C:\Program Files (x86)\Syncfusion\Essential Studio\16.1.0.32\Utilities\ToolBoxInstallers> ToolboxInstallerConsole_VS2017.exe dosyasını (veya sizin Visual Studio sürümünüze uygun olanı) aşağıdaki parametrelerle çalıştırın. C:\Program Files (x86)\Syncfusion\Essential Studio\16.1.0.32\Utilities\ToolBoxInstallers\ToolboxInstallerConsole_VS2017.exe reinstall 4.6 ASP.NET,WPF,WindowsForms 1. Parametre reinstall, ToolBar’ı tekrar kurduruyor. 2. Parametre 4.6 framework sürümü 3. ASP.NET,WPF,WindowsForms hangi platformlar için toolbar kurulacağını belirtiyor.