coolwolf / 25/07/2014

Arduino ile 3 ledi sırayla yakmak

Arduino ile tetiklemeli 3’lü led yakma programı:

int LED1=2;
int LED2=3;
int LED3=4;
int sonLED=0;
int okuIN=8;
unsigned long sonZAMAN=0;
void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 pinMode(LED1,OUTPUT);
 pinMode(LED2,OUTPUT);
 pinMode(LED3,OUTPUT);
 pinMode(okuIN,INPUT);
 sonZAMAN=millis();
}
void loop()
{
 int dugme=digitalRead(okuIN);
 if(dugme==HIGH && millis()-sonZAMAN>300)
  {
   Serial.print("sonzaman:");
   Serial.print(sonZAMAN);
   Serial.print(" millis:");
   Serial.println(millis());
   Kaydir();
   sonZAMAN=millis();
  }
}
void Kaydir()
{
 digitalWrite(LED1,LOW);
 digitalWrite(LED2,LOW);
 digitalWrite(LED3,LOW);
 if(sonLED==0 || sonLED==3)
 {
  digitalWrite(LED1,HIGH);
  sonLED=1;
 } else if(sonLED==1)
 {
  digitalWrite(LED2,HIGH);
  sonLED=2;
 }else if(sonLED==2)
 {
  digitalWrite(LED3,HIGH);
  sonLED=3;
 }
}