C dilinde karşılaştırma operatörleri

> büyüktür
< küçüktür
>= büyük yada eşittir
<= küçük yada eşittir
== eşittir
! = eşit değildir

Yorum yaz