Swift ile Combobox doldurmak için 2 farklı yöntem kullanabilirsiniz : 1. Manual Yöntem : Öncelikle alttaki resimde göründüğü gibi datasource özelliğini devre dışı bırakalım. Ardından da windowDidLoad yada istediğiniz başka bir yerde aşağıdakine benzer bir kodla ComboBox’ınıza öğeler ekleyin. 1 2 3 4 for index in 1..5 { self.cbxComboBoximiz.addItemWithObjectValue(index) }for index in 1..5 { self.cbxComboBoximiz.addItemWithObjectValue(index)