Swift Cocoa, ComboBox doldurmak

coolwolf / 15/02/2015

Swift ile Combobox doldurmak için 2 farklı yöntem kullanabilirsiniz :
1. Manual Yöntem :
Öncelikle alttaki resimde göründüğü gibi datasource özelliğini devre dışı bırakalım.

Ardından da windowDidLoad yada istediğiniz başka bir yerde aşağıdakine benzer bir kodla ComboBox’ınıza öğeler ekleyin.

for index in 1..5
{
    self.cbxComboBoximiz.addItemWithObjectValue(index)
}

2. DataSource ile :
Öncelikle yukarıdaki resmin tersine “Uses Data Source” seçeneğini işaretliyoruz.
Combobox’ın üzerine sağ tıkladığımızda çıkan pencereden datasource ve delegate seçeneklerinin yanındaki + işaretine basılı tutarak File Owner üzerine sürükleyiniz.
Ardından Window’umuzun .swift uzantılı dosyasında bulunan kod kısmına alttaki kodları kendi işleminize göre özelleştirerek ComboBox‘ımıza satırları eklemiş oluyoruz. Aslında burada kullandığımız yapı, TableView‘e veri doldurmak ile neredeyse aynı.

var sayi=0
myComboBox.dataSource = self
myComboBox.usesDataSource = true
func numberOfItemsInComboBox(comboBox: NSComboBox) -> Int {
    return 6
}
func comboBox(aComboBox: NSComboBox!, objectValueForItemAtIndex index: Int) -> AnyObject! {
  sayi++
  return sayi
}

Submit a Comment