DXScheduler Türkçe Tecüme

coolwolf / 24/04/2013

DXScheduler kullananlar için Türkçe tercüme sınıfı.
 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using DevExpress.XtraScheduler.Localization;
using DevExpress.XtraLayout.Localization;
using DevExpress.XtraEditors.Controls;
using DevExpress.XtraBars.Localization;
namespace BenimProgramim
{
//  Product / Class Name / Enumerator / Namespace
//XtraBars / BarLocalizer / BarString / DevExpress.XtraBars.Localization
//XtraEditors / Localizer / StringId / DevExpress.XtraEditors.Controls
//XtraGrid / GridLocalizer / GridStringId / DevExpress.XtraGrid.Localization
//XtraNavBar / NavBarLocalizer / NavBarStringId / DevExpress.XtraNavBar
//XtraPivotGrid / PivotGridLocalizer / PivotGridStringId / DevExpress.XtraPivotGridLocalization
//XtraPrinting / PreviewLocalizer / PreviewStringId / DevExpress.XtraPrintingLocalization
//XtraReports / ReportLocalizer / ReportStringId / DevExpress.XtraReportsLocalization
//XtraScheduler / SchedulerLocalizer / SchedulerStringId / DevExpress.XtraScheduler.Localization
//XtraTreeList / TreeListLocalizer / TreeListStringId / DevExpress.XtraTreeList.Localization
//XtraVerticalGrid / VGridLocalizer / VGridStringId / DevExpress.XtraVerticalGrid.Localization
//XtraWizard / WizardLocalizer / WizardStringId / DevExpress.XtraWizard.Localization
  public class TurkceSchedulerLocalizer : SchedulerLocalizer
  {
    public override string Language { get { return "Turkish"; } }
    public override string GetLocalizedString(SchedulerStringId id)
    {
      switch (id)
      {
        case SchedulerStringId.Abbr_Day: return "Gün";
        case SchedulerStringId.Abbr_Days: return "Gün";
        case SchedulerStringId.Abbr_DaysShort: return "Gün";
        case SchedulerStringId.Abbr_Hour: return "Saat";
        case SchedulerStringId.Abbr_Hours: return "Saat";
        case SchedulerStringId.Abbr_HoursShort: return "Saat";
        case SchedulerStringId.Abbr_Minutes: return "Dakika";
        case SchedulerStringId.Abbr_MinutesShort1: return "Dak";
        case SchedulerStringId.Abbr_MinutesShort2: return "Dk";
        case SchedulerStringId.Abbr_Month: return "Ay";
        case SchedulerStringId.Abbr_Months: return "Ay";
        case SchedulerStringId.Abbr_Week: return "Hafta";
        case SchedulerStringId.Abbr_Weeks: return "Hafta";
        case SchedulerStringId.Abbr_WeeksShort: return "Hf";
        case SchedulerStringId.Abbr_Year: return "Yıl";
        case SchedulerStringId.Abbr_Years: return "Yıl";
        case SchedulerStringId.Appointment_EndContinueText: return "Son / Devam";
        case SchedulerStringId.Appointment_StartContinueText: return "Başla / Devam";
        case SchedulerStringId.AppointmentLabel_Anniversary: return "Yıldönümü";
        case SchedulerStringId.AppointmentLabel_Birthday: return "Doğum günü";
        case SchedulerStringId.AppointmentLabel_Business: return "İş";
        case SchedulerStringId.AppointmentLabel_Important: return "Önemli";
        case SchedulerStringId.AppointmentLabel_MustAttend: return "İlgilenmek gerekir";
        case SchedulerStringId.AppointmentLabel_NeedsPreparation: return "Hazırlık gerekir";
        case SchedulerStringId.AppointmentLabel_None: return "Yok";
        case SchedulerStringId.AppointmentLabel_Personal: return "Kişisel";
        case SchedulerStringId.AppointmentLabel_PhoneCall: return "Telefon görüşmesi";
        case SchedulerStringId.AppointmentLabel_TravelRequired: return "Seyahat gerektirir";
        case SchedulerStringId.AppointmentLabel_Vacation: return "Tatil";
        case SchedulerStringId.Caption_10Minutes: return "10 dakika";
        case SchedulerStringId.Caption_15Minutes: return "15 dakika";
        case SchedulerStringId.Caption_20Minutes: return "20 dakika";
        case SchedulerStringId.Caption_30Minutes: return "30 dakika";
        case SchedulerStringId.Caption_5Minutes: return "5 dakika";
        case SchedulerStringId.Caption_60Minutes: return "60 dakika";
        case SchedulerStringId.Caption_6Minutes: return "6 dakika";
        case SchedulerStringId.Caption_AllDay: return "Tam gün";
        case SchedulerStringId.Caption_AllResources: return "Kaynaklar";
        case SchedulerStringId.Caption_Appointment: return "Not";
        case SchedulerStringId.Caption_AppointmentDependencyTypeFinishToFinish: return "Bitirmek için Finish yazın";
        case SchedulerStringId.Caption_AppointmentDependencyTypeFinishToStart: return "Başlatmak için Finish yazın";
        case SchedulerStringId.Caption_AppointmentDependencyTypeStartToFinish: return "Bitirmek için Start yazın";
        case SchedulerStringId.Caption_AppointmentDependencyTypeStartToStart: return "Başlatmak için Start yazın";
        case SchedulerStringId.Caption_Busy: return "Dolu";
        case SchedulerStringId.Caption_CalendarDetailsPrintStyle: return "Detay yazdırma stili";
        case SchedulerStringId.Caption_CheckMappings: return "Eşleşmeleri kontrol et";
        case SchedulerStringId.Caption_ColorConverterBlackAndWhite: return "Siyah beyaz";
        case SchedulerStringId.Caption_ColorConverterFullColor: return "Renkli";
        case SchedulerStringId.Caption_ColorConverterGrayScale: return "Grinin tonları";
        case SchedulerStringId.Caption_DailyPrintStyle: return "Günlük yazdırma stili";
        case SchedulerStringId.Caption_DayViewDescription: return "Gün görünümü";
        case SchedulerStringId.Caption_DecreaseVisibleResourcesCount: return "Görünür kaynak sayısını azalt";
        case SchedulerStringId.Caption_EmptyResource: return "Boş kaynak";
        case SchedulerStringId.Caption_Event: return "Yeni Olay";
        case SchedulerStringId.Caption_FirstVisibleResources: return "İlk görünecek kaynak";
        case SchedulerStringId.Caption_Free: return "Boş";
        case SchedulerStringId.Caption_GanttViewDescription: return "Gantt görünümü";
        case SchedulerStringId.Caption_GroupByDate: return "Tarihe göre grupla";
        case SchedulerStringId.Caption_GroupByDateDescription: return "Tarihe göre grupla";
        case SchedulerStringId.Caption_GroupByNone: return "Gruplandırma yok";
        case SchedulerStringId.Caption_GroupByNoneDescription: return "Gruplandırmayı iptal eder";
        case SchedulerStringId.Caption_GroupByResourceDescription: return "Kaynaklara göre gruplandırmanızı sağlar";
        case SchedulerStringId.Caption_GroupByResources: return "Kaynaklara göre grupla";
        case SchedulerStringId.Caption_IncreaseVisibleResourcesCount: return "Görünen kaynak sayısını arttır";
        case SchedulerStringId.Caption_LastVisibleResources: return "Son görünen kaynaklar";
        case SchedulerStringId.Caption_MappingsValidation: return "Eşleşme doğrulaması";
        case SchedulerStringId.Caption_MappingsWizard: return "Eşleşme sihirbazı";
        case SchedulerStringId.Caption_MemoPrintStyle: return "Uzun metin yazdırma stili";
        case SchedulerStringId.Caption_ModifyAppointmentDependencyMappingsTransactionDescription: return "Bağlantı eşleştirme işlemleri";
        case SchedulerStringId.Caption_ModifyAppointmentDependencyStorageTransactionDescription: return "Bağlantı veritabanı işlemleri";
        case SchedulerStringId.Caption_ModifyAppointmentMappingsTransactionDescription: return "Eşleştirme işlemleri";
        case SchedulerStringId.Caption_ModifyAppointmentStorageTransactionDescription: return "Veritabanı işlemleri";
        case SchedulerStringId.Caption_ModifyResourceMappingsTransactionDescription: return "Eşleştirme işlemleri";
        case SchedulerStringId.Caption_ModifyResourceStorageTransactionDescription: return "Veritabanı işlemleri";
        case SchedulerStringId.Caption_MonthlyPrintStyle: return "Aylık yazdırma stili";
        case SchedulerStringId.Caption_MonthViewDescription: return "Aylık görünüm";
        case SchedulerStringId.Caption_NAppointmentsAreSelected: return "{0} not seçildi";
        case SchedulerStringId.Caption_NextAppointment: return "Sonraki not";
        case SchedulerStringId.Caption_NextVisibleResources: return "Sonraki görünür kaynak";
        case SchedulerStringId.Caption_NextVisibleResourcesPage: return "Sonraki görünür kaynak sayfası";
        case SchedulerStringId.Caption_NoneRecurrence: return "Tekrar yok";
        case SchedulerStringId.Caption_NoneReminder: return "Hatırlatma yok";
        case SchedulerStringId.Caption_OnScreenResources: return "Ekrandaki kaynaklar";
        case SchedulerStringId.Caption_OutOfOffice: return "Ofis dışında";
        case SchedulerStringId.Caption_PleaseSeeAbove: return "Lütfen yukarı bakın";
        case SchedulerStringId.Caption_PrevAppointment: return "Önceki not";
        case SchedulerStringId.Caption_PrevVisibleResources: return "Önceki görünür kaynaklar";
        case SchedulerStringId.Caption_PrevVisibleResourcesPage: return "Önceki görünür kaynaklar sayfası";
        case SchedulerStringId.Caption_ReadOnly: return "Sadece okunur";
        case SchedulerStringId.Caption_Recurrence: return "Tekrar";
        case SchedulerStringId.Caption_RecurrenceEndTime: return "Bitiş";
        case SchedulerStringId.Caption_RecurrenceLocation: return "Yer";
        case SchedulerStringId.Caption_RecurrencePattern: return "Örnek";
        case SchedulerStringId.Caption_RecurrenceShowTimeAs: return "Saati şöyle göster";
        case SchedulerStringId.Caption_RecurrenceStartTime: return "Başlangıç";
        case SchedulerStringId.Caption_RecurrenceSubject: return "Konu";
        case SchedulerStringId.Caption_Reminder: return "Hatırlatma";
        case SchedulerStringId.Caption_Reminders: return "Hatırlatma";
        case SchedulerStringId.Caption_ResourceAll: return "Tüm kaynaklar";
        case SchedulerStringId.Caption_ResourceNone: return "Kaynak yok";
        case SchedulerStringId.Caption_SetupAppointmentDependencyStorage: return "Not bağlantı veritabanını ayarla";
        case SchedulerStringId.Caption_SetupAppointmentMappings: return "Not eşleşmesini ayarla";
        case SchedulerStringId.Caption_SetupAppointmentStorage: return "Not veritabanını ayarla";
        case SchedulerStringId.Caption_SetupDependencyMappings: return "Bağlantı eşleşmelerini ayarla";
        case SchedulerStringId.Caption_SetupResourceMappings: return "Kaynak eşleşmelerini ayarla";
        case SchedulerStringId.Caption_SetupResourceStorage: return "Kaynak veritabanını ayarla";
        case SchedulerStringId.Caption_ShadingApplyToAllDayArea: return "Gölgelendirmeyi tüm güne uygula";
        case SchedulerStringId.Caption_ShadingApplyToAppointments: return "Gölgelendirmeyi notlara uygula";
        case SchedulerStringId.Caption_ShadingApplyToAppointmentStatuses: return "Gölgelendirmeyi not durumlarına uygula";
        case SchedulerStringId.Caption_ShadingApplyToCells: return "Gölgelendirmeyi hücrelere uygula";
        case SchedulerStringId.Caption_ShadingApplyToHeaders: return "Gölgelendirmeyi başlıklara uygula";
        case SchedulerStringId.Caption_ShadingApplyToTimeRulers: return "Gölgelendirmeyi zaman cetveline uygula";
        case SchedulerStringId.Caption_SplitAppointment: return "Notu ayır";
        case SchedulerStringId.Caption_StartTime: return "Başlama zamanı";
        case SchedulerStringId.Caption_Tentative: return "Geçici";
        case SchedulerStringId.Caption_TimelineViewDescription: return "Zaman cetveli şeklinde göster";
        case SchedulerStringId.Caption_TrifoldPrintStyle: return "Trifold yazdırma stili";
        case SchedulerStringId.Caption_UntitledAppointment: return "Başlıksız not";
        case SchedulerStringId.Caption_VisibleResources: return "Görünür kaynaklar";
        case SchedulerStringId.Caption_WeekDaysEveryDay: return "Her gün";
        case SchedulerStringId.Caption_WeekDaysWeekendDays: return "Hafta sonu";
        case SchedulerStringId.Caption_WeekDaysWorkDays: return "İş günleri";
        case SchedulerStringId.Caption_WeeklyPrintStyle: return "Haftalık yazdırma stili";
        case SchedulerStringId.Caption_WeekOfMonthFirst: return "Ay'ın ilk haftası";
        case SchedulerStringId.Caption_WeekOfMonthFourth: return "Ay'ın dördüncü haftası";
        case SchedulerStringId.Caption_WeekOfMonthLast: return "Ay'ın son haftası";
        case SchedulerStringId.Caption_WeekOfMonthSecond: return "Ay'ın ikinci haftası";
        case SchedulerStringId.Caption_WeekOfMonthThird: return "Ay'ın üçüncü haftası";
        case SchedulerStringId.Caption_WeekViewDescription: return "Haftalık görünümde gösterir";
        case SchedulerStringId.Caption_WorkWeekViewDescription: return "Çalışma haftası görünümü şeklinde gösterir";
        case SchedulerStringId.DefaultToolTipStringFormat_SplitAppointment: return "Notu böl";
        case SchedulerStringId.DescCmd_CellsAutoHeight: return "Otomatik hücre yüksekliği";
        case SchedulerStringId.DescCmd_ChangeAppointmentReminderUI: return "Not hatırlatma arayüzünü değiştir";
        case SchedulerStringId.DescCmd_ChangeSnapToCellsUI: return "Hücrelere yaklaştır görünümünü değiştir";
        case SchedulerStringId.DescCmd_ChangeTimelineScaleWidth: return "Zaman cetveli genişliğini değiştir";
        case SchedulerStringId.DescCmd_CompressWeekend: return "Haftasonunu sıkıştır";
        case SchedulerStringId.DescCmd_CreateAppointmentDependency: return "Not bağlantısı ekle";
        case SchedulerStringId.DescCmd_DeleteAppointment: return "Not'u sil";
        case SchedulerStringId.DescCmd_DeleteAppointmentDependency: return "Not bağlantısını sil";
        case SchedulerStringId.DescCmd_DeleteOccurrence: return "Tekrarlamayı sil";
        case SchedulerStringId.DescCmd_DeleteSeries: return "Serileri Sil";
        case SchedulerStringId.DescCmd_EditAppointmentDependency: return "Not bağlantısını düzenle";
        case SchedulerStringId.DescCmd_GotoToday: return "Bugüne Git";
        case SchedulerStringId.DescCmd_LabelAs: return "Etiket olarak";
        case SchedulerStringId.DescCmd_NavigateBackward: return "Geri";
        case SchedulerStringId.DescCmd_NavigateForward: return "İleri";
        case SchedulerStringId.DescCmd_NewAppointment: return "Not Oluştur";
        case SchedulerStringId.DescCmd_NewRecurringAppointment: return "Tekrarlı Not Oluştur";
        case SchedulerStringId.DescCmd_OpenAppointment: return "Notu Aç";
        case SchedulerStringId.DescCmd_OpenOccurrence: return "Oluşma zamanını aç";
        case SchedulerStringId.DescCmd_OpenSchedule: return "Zamanlamayı aç";
        case SchedulerStringId.DescCmd_OpenSeries: return "Serileri Aç";
        case SchedulerStringId.DescCmd_Print: return "Yazdır";
        case SchedulerStringId.DescCmd_PrintPageSutup: return "Sayfa Yapılandır";
        case SchedulerStringId.DescCmd_PrintPreview: return "Yazdırma Önizleme";
        case SchedulerStringId.DescCmd_SaveSchedule: return "Zamanlamayı kaydet";
        case SchedulerStringId.DescCmd_ShowTimeAs: return "Saat görünüm şekli";
        case SchedulerStringId.DescCmd_ShowWorkTimeOnly: return "Sadece çalışma saatlerini göster";
        case SchedulerStringId.DescCmd_SplitAppointment: return "Not'u böl";
        case SchedulerStringId.DescCmd_TimeScalesMenu: return "Zaman skalası menüsü";
        case SchedulerStringId.DescCmd_ToggleRecurrence: return "Tekrarları topla";
        case SchedulerStringId.DescCmd_ViewZoomIn: return "Yaklaş";
        case SchedulerStringId.DescCmd_ViewZoomOut: return "Uzaklaş";
        case SchedulerStringId.DisplayName_Appointment: return "Not";
        case SchedulerStringId.Format_CopyNOf: return "{1} kopyadan {0}";
        case SchedulerStringId.Format_CopyOf: return "kopyası";
        case SchedulerStringId.Format_TimeBeforeStart: return "Başlamadan önceki süre";
        case SchedulerStringId.MemoPrintDateFormat: return "Tarih formatı";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_10Minutes: return "10 dakika";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_15Minutes: return "15 dakika";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_20Minutes: return "20 dakika";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_30Minutes: return "30 dakika";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_5Minutes: return "5 dakika";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_60Minutes: return "60 dakika";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_6Minutes: return "6 dakika";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_AppointmentCancel: return "İptal";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_AppointmentCopy: return "Kopyala";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_AppointmentLabelAnniversary: return "yıl dönümü";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_AppointmentLabelBirthday: return "Doğum Günü";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_AppointmentLabelBusiness: return "İş";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_AppointmentLabelImportant: return "Önemli";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_AppointmentLabelMustAttend: return "İlgi Gerektirir";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_AppointmentLabelNeedsPreparation: return "Hazırlık Gerektirir";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_AppointmentLabelNone: return "Yok";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_AppointmentLabelPersonal: return "Kişisel";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_AppointmentLabelPhoneCall: return "Telefonla Ara";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_AppointmentLabelTravelRequired: return "Yolculuk Gerektirir";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_AppointmentLabelVacation: return "Tatil";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_AppointmentMove: return "Taşı";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_Busy: return "Meşgul";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_CellsAutoHeight: return "Otomotik yükseklik";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_ChangeAppointmentReminderUI: return "Hatırlatma arayüzünü değiştir";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_ChangeSnapToCellsUI: return "Hücreye sığdır";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_ChangeTimelineScaleWidth: return "Zaman çizgisi ölçeği";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_CompressWeekend: return "Haftasonunu sıkıştır";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_CreateAppointmentDependency: return "Not'a bağlantı ekle";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_CustomizeCurrentView: return "Geçerli görünümü özelleştir";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_CustomizeTimeRuler: return "Zaman cetvelini özelleştir";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_DeleteAppointment: return "Not'u sil";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_DeleteAppointmentDependency: return "Not'un bağlantısını sil";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_DeleteOccurrence: return "Tekrarlamayı sil";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_DeleteSeries: return "Serileri sil";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_EditAppointmentDependency: return "Not bağlantısını düzenle";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_EditSeries: return "Serileri Düzenle";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_Free: return "Boş";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_GotoDate: return "Tarihe git";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_GotoThisDay: return "Şu güne git";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_GotoToday: return "Bugüne git";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_LabelAs: return "Etiket olarak";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_NavigateBackward: return "Geri";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_NavigateForward: return "İleri";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_NewAllDayEvent: return "Yeni tam gün olayı";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_NewAppointment: return "Not Oluştur";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_NewRecurringAppointment: return "Tekrarlanan Not Oluştur";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_NewRecurringEvent: return "Tekrarlanan Olay Oluştur";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_OpenAppointment: return "Notu Aç";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_OpenOccurrence: return "Tekrarını Aç";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_OpenSchedule: return "Zamanlamaı Aç";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_OpenSeries: return "Serileri Aç";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_OtherSettings: return "Diğer Seçenekler";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_OutOfOffice: return "Ofis Dışında";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_Print: return "Yazdır";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_PrintAppointment: return "Notu Yazdır";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_PrintPageSetup: return "Sayfa Yapısı";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_PrintPreview: return "sayfa Önizleme";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_RestoreOccurrence: return "Tekrarlamayı geri al";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_SaveSchedule: return "Zamanlamayı kaydet";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_ShowTimeAs: return "Saati şöyle göster";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_ShowWorkTimeOnly: return "Sadece hafta içi günleri göster";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_SwitchToDayView: return "gün görünümüne geç";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_SwitchToGanttView: return "Gantt görünümüne geç";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_SwitchToGroupByDate: return "Darih gruplamasına geç";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_SwitchToGroupByNone: return "Gruplandırmayı iptal et";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_SwitchToGroupByResource: return "Kaynak gruplandırmasına geç";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_SwitchToMonthView: return "Ay görünümüne geç";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_SwitchToTimelineView: return "Zaman çizgisi görünümüne geç";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_SwitchToWeekView: return "Hafta görünümüne geç";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_SwitchToWorkWeekView: return "Çalışma haftası görünümüne geç";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_SwitchViewMenu: return "Görünüm değiştir";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_Tentative: return "Geçici";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_TimeScaleCaptionsMenu: return "Menü Başlığı";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_TimeScaleDay: return "Gün";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_TimeScaleHour: return "Saat";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_TimeScaleMonth: return "Ay";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_TimeScaleQuarter: return "3 aylık";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_TimeScalesMenu: return "Menü";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_TimeScaleWeek: return "Hafta";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_TimeScaleYear: return "Yıl";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_ToggleRecurrence: return "Tekrarları topla";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_ViewZoomIn: return "Yakınlaş";
        case SchedulerStringId.MenuCmd_ViewZoomOut: return "Uzaklaş";
        case SchedulerStringId.Msg_ApplyToAllStyles: return "Tüm stillere uygula";
        case SchedulerStringId.Msg_CantFitIntoPage: return "Sayfa içine sığdırılamadı";
        case SchedulerStringId.Msg_Conflict: return "Çakışma";
        case SchedulerStringId.Msg_DuplicateCustomFieldMappings: return "Özel alan eşleştirmelerinde çakışma";
        case SchedulerStringId.Msg_DuplicateMappingMember: return "Çakışan eşleşme üyesi";
        case SchedulerStringId.Msg_InconsistentRecurrenceInfoMapping: return "Uyuşmayan Tekrarlama bilgisi eşleşmesi";
        case SchedulerStringId.Msg_IncorrectMappingsQuestion: return "Geçersiz eşleşme sorusu";
        case SchedulerStringId.Msg_InternalError: return "İç hata";
        case SchedulerStringId.Msg_InvalidAppointmentDuration: return "Geçersiz not süresi";
        case SchedulerStringId.Msg_InvalidDayCount: return "Geçersiz gün sayısı";
        case SchedulerStringId.Msg_InvalidDayCountValue: return "Geçersiz gün sayısı değeri";
        case SchedulerStringId.Msg_InvalidDayNumber: return "Geçersiz gün numarası";
        case SchedulerStringId.Msg_InvalidDayNumberValue: return "Geçersiz gün numarası değeri";
        case SchedulerStringId.Msg_InvalidDayOfWeek: return "Geçersiz hafta günü";
        case SchedulerStringId.Msg_InvalidDayOfWeekForDailyRecurrence: return "Günlük tekrar için geçersiz hafta günü.";
        case SchedulerStringId.Msg_InvalidEndDate: return "Geçersiz bitiş tarihi";
        case SchedulerStringId.Msg_InvalidInputFile: return "Geçersiz dosya";
        case SchedulerStringId.Msg_InvalidMonthCount: return "Geçersiz ay sayısı";
        case SchedulerStringId.Msg_InvalidMonthCountValue: return "Geçersiz ay sayısı değeri";
        case SchedulerStringId.Msg_InvalidOccurrencesCount: return "Geçersiz hadise sayısı";
        case SchedulerStringId.Msg_InvalidOccurrencesCountValue: return "Geçersiz hadise sayısı değeri";
        case SchedulerStringId.Msg_InvalidReminderTimeBeforeStart: return "başlamadan önceki hatırlatma süresi geçersiz";
        case SchedulerStringId.Msg_InvalidSize: return "Geçersiz boyut";
        case SchedulerStringId.Msg_InvalidTimeOfDayInterval: return "Saat sıklığı geçersiz";
        case SchedulerStringId.Msg_InvalidWeekCount: return "Geçersiz hafta sayısı";
        case SchedulerStringId.Msg_InvalidWeekCountValue: return "Geçersiz hafta sayısı değeri";
        case SchedulerStringId.Msg_InvalidYearCount: return "Geçersiz yıl sayısı";
        case SchedulerStringId.Msg_InvalidYearCountValue: return "Geçersiz yıl sayısı değeri";
        case SchedulerStringId.Msg_IsNotValid: return "Geçersiz";
        case SchedulerStringId.Msg_LoadCollectionFromXml: return "Koleksiyonu XML'den yükle";
        case SchedulerStringId.Msg_MappingsCheckPassedOk: return "Eşleşme kontrolü tamamlandı";
        case SchedulerStringId.Msg_MemoPrintNoSelectedItems: return "Seçili öğe bulunamadı";
        case SchedulerStringId.Msg_MissingMappingMember: return "Eşleşme alanı bulunamadı";
        case SchedulerStringId.Msg_MissingRequiredMapping: return "Gerekli bir eşleşme bulunamadı";
        case SchedulerStringId.Msg_NoMappingForObject: return "Nesne için eşleşme yok";
        case SchedulerStringId.Msg_OutlookCalendarNotFound: return "Outlook Calendar bulunamadı";
        case SchedulerStringId.Msg_OverflowTimeOfDayInterval: return "Günlük saat sıklığı taşıyor";
        case SchedulerStringId.Msg_PrintStyleNameExists: return "Yazdırma stili adı zaten var";
        case SchedulerStringId.Msg_RecurrenceExceptionsWillBeLost: return "Tekrarlama istisnası kaybolacak";
        case SchedulerStringId.Msg_Warning: return "Dikkat";
        case SchedulerStringId.Msg_WarningAppointmentDeleted: return "Dikkat... Not silindi.";
        case SchedulerStringId.Msg_WarningDayNumber: return "Dikkat... Gün sayısı";
        case SchedulerStringId.Msg_XtraSchedulerNotAssigned: return "XtraScheduler atanmamış";
        case SchedulerStringId.Reporting_NotAssigned_TimeCells: return "Zaman hücresi atanmamış";
        case SchedulerStringId.Reporting_NotAssigned_View: return "Görünüm atanmamış";
        case SchedulerStringId.TextAppointmentSnapToCells_Always: return "Daima";
        case SchedulerStringId.TextAppointmentSnapToCells_Auto: return "Otomatik";
        case SchedulerStringId.TextAppointmentSnapToCells_Disabled: return "Devre dışı";
        case SchedulerStringId.TextAppointmentSnapToCells_Never: return "Asla";
        case SchedulerStringId.TextDailyPatternString_EveryDay: return "Her gün";
        case SchedulerStringId.TextDailyPatternString_EveryDays: return "Tüm günler";
        case SchedulerStringId.TextDailyPatternString_EveryWeekDay: return "Hafta içi her gün";
        case SchedulerStringId.TextDailyPatternString_EveryWeekend: return "Hafta sonu her gün";
        case SchedulerStringId.TextDuration_ForPattern: return "Desen için";
        case SchedulerStringId.TextDuration_FromForDays: return "{0} günlüğüne";
        case SchedulerStringId.TextDuration_FromForDaysHours: return "{0} gün {1} saatliğine";
        case SchedulerStringId.TextDuration_FromForDaysHoursMinutes: return "{0} gün {1} saat {3} dakikalığına";
        case SchedulerStringId.TextDuration_FromForDaysMinutes: return "{0} gün {1} dakikalığına";
        case SchedulerStringId.TextDuration_FromTo: return "a kadar";
        case SchedulerStringId.TextRecurrenceTypeDaily: return "Günlük tekrar tipi";
        case SchedulerStringId.TextWeekly_7Day: return "7 gün";
        case SchedulerStringId.TextWeeklyPatternString_EveryWeek: return "Her hafta";
        case SchedulerStringId.TextWeeklyPatternString_EveryWeeks: return "Tüm haftalar";
        case SchedulerStringId.TimeScaleDisplayName_Day: return "Gün";
        case SchedulerStringId.TimeScaleDisplayName_Hour: return "Saat";
        case SchedulerStringId.TimeScaleDisplayName_Month: return "Ay";
        case SchedulerStringId.TimeScaleDisplayName_Quarter: return "3 aylık";
        case SchedulerStringId.TimeScaleDisplayName_Week: return "Hafta";
        case SchedulerStringId.TimeScaleDisplayName_Year: return "Yıl";
        case SchedulerStringId.ViewDisplayName_Day: return "Gün";
        case SchedulerStringId.ViewDisplayName_Gantt: return "Gantt";
        case SchedulerStringId.ViewDisplayName_Month: return "Ay";
        case SchedulerStringId.ViewDisplayName_Timeline: return "Zaman cetveli";
        case SchedulerStringId.ViewDisplayName_Week: return "Hafta";
        case SchedulerStringId.ViewDisplayName_WorkDays: return "İşgünleri";
        case SchedulerStringId.ViewShortDisplayName_Day: return "Gün";
        case SchedulerStringId.ViewShortDisplayName_Gantt: return "Gantt";
        case SchedulerStringId.ViewShortDisplayName_Month: return "Ay";
        case SchedulerStringId.ViewShortDisplayName_Timeline: return "Zaman cetveli";
        case SchedulerStringId.ViewShortDisplayName_Week: return "Hafta";
        case SchedulerStringId.ViewShortDisplayName_WorkDays: return "İşgünleri";
        default: return "!!! yerelliştirmir.";
      }
    }
  }
  public class TurkceLayoutLocalizer : LayoutLocalizer
  {
    public override string Language { get { return "Turkish"; } }
    public override string GetLocalizedString(LayoutStringId id)
    {
      string ret = "";
      switch (id)
      {
        case LayoutStringId.DefaultItemText: return "Öğe";
        case LayoutStringId.DefaultActionText: return "Eylem";
        case LayoutStringId.DefaultEmptyText: return "";
        case LayoutStringId.LayoutItemDescription: return "";
        case LayoutStringId.LayoutGroupDescription: return "";
        case LayoutStringId.TabbedGroupDescription: return "";
        case LayoutStringId.LayoutControlDescription: return "Öğe açıklaması";
        case LayoutStringId.CustomizationFormTitle: return "Özelleştirme formu";
        case LayoutStringId.HiddenItemsPageTitle: return "Görünmez";
        case LayoutStringId.HiddenItemsNodeText: return "Görünmez";
        case LayoutStringId.TreeViewPageTitle: return "Ağaç görünümü";
        case LayoutStringId.RenameSelected: return "Seçileni yeniden adlandır";
        case LayoutStringId.HideItemMenutext: return "Gizli öğe";
        case LayoutStringId.LockItemSizeMenuText: return "Öğe ölçülerini kilitle";
        case LayoutStringId.UnLockItemSizeMenuText: return "Öğe ölçülerinin kilidini aç";
        case LayoutStringId.GroupItemsMenuText: return "Öğeleri grupla";
        case LayoutStringId.UnGroupItemsMenuText: return "Öğelerin grubunu çöz";
        case LayoutStringId.CreateTabbedGroupMenuText: return "Sekmeli grup oluştur";
        case LayoutStringId.AddTabMenuText: return "Sekme ekle";
        case LayoutStringId.UnGroupTabbedGroupMenuText: return "Sekme grubunu aç";
        case LayoutStringId.TreeViewRootNodeName: return "İlk";
        case LayoutStringId.ShowCustomizationFormMenuText: return "Ayarları göster";
        case LayoutStringId.HideCustomizationFormMenuText: return "Ayarları gizle";
        case LayoutStringId.EmptySpaceItemDefaultText: return "Boşluk";
        case LayoutStringId.SplitterItemDefaultText: return "Ayraç";
        case LayoutStringId.SimpleLabelItemDefaultText: return "Metin";
        case LayoutStringId.SimpleSeparatorItemDefaultText: return "Basit Ayraç";
        case LayoutStringId.ControlGroupDefaultText: return "Grup";
        case LayoutStringId.EmptyRootGroupText: return "Boş";
        case LayoutStringId.EmptyTabbedGroupText: return "Boş";
        case LayoutStringId.ResetLayoutMenuText: return "Görünümü Sıfırla";
        case LayoutStringId.RenameMenuText: return "Ad Değiştir";
        case LayoutStringId.TextPositionMenuText: return "Konum";
        case LayoutStringId.TextPositionLeftMenuText: return "Sol konum";
        case LayoutStringId.TextPositionRightMenuText: return "Sağ konum";
        case LayoutStringId.TextPositionTopMenuText: return "Üst Konum";
        case LayoutStringId.TextPositionBottomMenuText: return "Alt konum";
        case LayoutStringId.ShowTextMenuItem: return "Metni Göster";
        case LayoutStringId.HideTextMenuItem: return "Metni Gizle";
        case LayoutStringId.LockSizeMenuItem: return "Boyutu kilitle";
        case LayoutStringId.LockWidthMenuItem: return "Genişliği kilitle";
        case LayoutStringId.LockHeightMenuItem: return "Yüksekliği kilitle";
        case LayoutStringId.LockMenuGroup: return "Grubu kilitle";
        case LayoutStringId.ResetConstraintsToDefaultsMenuItem: return "sıfırla";
        case LayoutStringId.FreeSizingMenuItem: return "Serbest Boyutlandırma";
        case LayoutStringId.CreateEmptySpaceItem: return "Boşluk öğesi oluştur";
        case LayoutStringId.UndoHintCaption: return "Geri Al";
        case LayoutStringId.RedoHintCaption: return "İleir Al";
        case LayoutStringId.LoadHintCaption: return "Yükle";
        case LayoutStringId.SaveHintCaption: return "Kaydet";
        case LayoutStringId.UndoButtonHintText: return "Son işlemi iptal edip bir önceki haline getir";
        case LayoutStringId.RedoButtonHintText: return "Bir sonraki işlemi tamamla";
        case LayoutStringId.SaveButtonHintText: return "Kaydet";
        case LayoutStringId.LoadButtonHintText: return "Yükle";
        default:
          ret = "!!! tercüme yok.";
          break;
      }
      return ret;
    }
  }
  public class TurkceEditorsLocalizer : Localizer
  {
    public override string Language { get { return "Turkish"; } }
    public override string GetLocalizedString(StringId id)
    {
      switch (id)
      {
        case StringId.CaptionError: return "Hata";
        case StringId.InvalidValueText: return "Geçersiz değer";
        case StringId.CheckChecked: return "Seçili";
        case StringId.CheckUnchecked: return "Seçilmemiş";
        case StringId.CheckIndeterminate: return "Orta";
        case StringId.DateEditToday: return "bugün";
        case StringId.DateEditClear: return "Temizle";
        case StringId.OK: return "Tamam";
        case StringId.Cancel: return "İptal";
        case StringId.NavigatorFirstButtonHint: return "İlk";
        case StringId.NavigatorPreviousButtonHint: return "Önceki";
        case StringId.NavigatorPreviousPageButtonHint: return "Önceki Sayfa";
        case StringId.NavigatorNextButtonHint: return "Sonraki";
        case StringId.NavigatorNextPageButtonHint: return "Sonraki Sayfa";
        case StringId.NavigatorLastButtonHint: return "En Son";
        case StringId.NavigatorAppendButtonHint: return "Ekle";
        case StringId.NavigatorRemoveButtonHint: return "Sil";
        case StringId.NavigatorEditButtonHint: return "Değiştir";
        case StringId.NavigatorEndEditButtonHint: return "Düzenlemeyi Tamamla";
        case StringId.NavigatorCancelEditButtonHint: return "Düzenlemekten Vazgeç";
        case StringId.NavigatorTextStringFormat: return "{1} kayıttan {0}. sı";
        case StringId.PictureEditMenuCut: return "Kes";
        case StringId.PictureEditMenuCopy: return "Kopyala";
        case StringId.PictureEditMenuPaste: return "Yapıştır";
        case StringId.PictureEditMenuDelete: return "Sil";
        case StringId.PictureEditMenuLoad: return "Yükle";
        case StringId.PictureEditMenuSave: return "Kaydet";
        case StringId.PictureEditOpenFileFilter: return "Bitmap Dosyaları (*.bmp)|*.bmp|Graphics Interchange Format (*.gif)|*.gif|JPEG\r\nFile Interchange Format (*.jpg;*.jpeg)|*.jpg;*.jpeg|Icon Files (*.ico)|*.ico|All\r\nResim Dosyaları |*.bmp;*.gif;*.jpg;*.jpeg;*.ico;*.png;*.tif|Tüm Dosyalar |*.*";
        case StringId.PictureEditSaveFileFilter: return "Bitmap Dosyaları (*.bmp)|*.bmp|Graphics Interchange Format (*.gif)|*.gif|JPEG\r\nFile Interchange Format (*.jpg)|*.jpg";
        case StringId.PictureEditOpenFileTitle: return "Aç";
        case StringId.PictureEditSaveFileTitle: return "Farklı Kaydet";
        case StringId.PictureEditOpenFileError: return "Geçersiz resim biçimi";
        case StringId.PictureEditOpenFileErrorCaption: return "Açma hatası";
        case StringId.PictureEditCopyImageError: return "Resim kopyalanamıyor";
        case StringId.LookUpEditValueIsNull: return "NULL Değer";
        case StringId.LookUpColumnDefaultName: return "İsim";
        case StringId.MaskBoxValidateError: return "Girdiğiniz değer tam değil. Düzeltmek ister misiniz ?\r\n\r\n"+
          "Evet - geri dön ve değeri düzelt.\r\nHayır - değeri olduğu gibi bırak.\r\nİptal - önceki değere geri dön.\r\n";
        case StringId.UnknownPictureFormat: return "Bilinmeyen resim biçimi";
        case StringId.DataEmpty: return "Bilgi boş";
        case StringId.ImagePopupEmpty: return "(Boş)";
        case StringId.ImagePopupPicture: return "(Resim)";
        case StringId.ColorTabCustom: return "Özel";
        case StringId.ColorTabWeb: return "Web";
        case StringId.ColorTabSystem: return "Sistem";
        case StringId.CalcButtonMC: return "MC";
        case StringId.CalcButtonMR: return "MR";
        case StringId.CalcButtonMS: return "MS";
        case StringId.CalcButtonMx: return "M+";
        case StringId.CalcButtonSqrt: return "sqrt";
        case StringId.CalcButtonBack: return "Geri";
        case StringId.CalcButtonCE: return "CE";
        case StringId.CalcButtonC: return "C";
        case StringId.CalcError: return "Hesaplama hatası";
        case StringId.TabHeaderButtonPrev: return "Önceki";
        case StringId.TabHeaderButtonNext: return "Sonraki";
        case StringId.TabHeaderButtonClose: return "Kapat";
        case StringId.XtraMessageBoxOkButtonText: return "Tamam";
        case StringId.XtraMessageBoxCancelButtonText: return "İptal";
        case StringId.XtraMessageBoxYesButtonText: return "Evet";
        case StringId.XtraMessageBoxNoButtonText: return "Hayır";
        case StringId.XtraMessageBoxAbortButtonText: return "Vazgeç";
        case StringId.XtraMessageBoxRetryButtonText: return "Tekrar Dene";
        case StringId.XtraMessageBoxIgnoreButtonText: return "Gözardı Et";
        case StringId.TextEditMenuUndo: return "Geri Al";
        case StringId.TextEditMenuCut: return "Kes";
        case StringId.TextEditMenuCopy: return "Kopyala";
        case StringId.TextEditMenuPaste: return "Yapıştır";
        case StringId.TextEditMenuDelete: return "Sil";
        case StringId.TextEditMenuSelectAll: return "Tümünü Seç";
        case StringId.FilterShowAll: return "(Tümünü Göster)";
        case StringId.FilterGroupAnd: return "Ve";
        case StringId.FilterGroupNotAnd: return "Ve Değil";
        case StringId.FilterGroupNotOr: return "Veya Değil";
        case StringId.FilterGroupOr: return "Veya";
        case StringId.FilterClauseAnyOf: return "Şunlardan biri";
        case StringId.FilterClauseBeginsWith: return "Şöyle başlayan";
        case StringId.FilterClauseBetween: return "Şu aralıkta";
        case StringId.FilterClauseBetweenAnd: return "ve";
        case StringId.FilterClauseContains: return "İçerir";
        case StringId.FilterClauseEndsWith: return "Şöyle bitsin";
        case StringId.FilterClauseEquals: return "Eşittir";
        case StringId.FilterClauseGreater: return "Şundan büyük";
        case StringId.FilterClauseGreaterOrEqual: return "Şuna eşit veya büyük";
        case StringId.FilterClauseIsNotNull: return "Boş olmayan";
        case StringId.FilterClauseIsNull: return "Boş";
        case StringId.FilterClauseLess: return "Şundan küçük";
        case StringId.FilterClauseLessOrEqual: return "Şuna eşit veya küçük";
        case StringId.FilterClauseLike: return "Şunu içersin";
        case StringId.FilterClauseNoneOf: return "Bunlardan biri olmasın";
        case StringId.FilterClauseNotBetween: return "Şu aralıkta olmasın";
        case StringId.FilterClauseDoesNotContain: return "Şunu içermesin";
        case StringId.FilterClauseDoesNotEqual: return "Eşit değil";
        case StringId.FilterClauseNotLike: return "Şunu içermesin";
        case StringId.FilterEmptyEnter: return "değer girin";
        case StringId.FilterEmptyValue: return "boş";
        case StringId.FilterMenuConditionAdd: return "Koşul ekle";
        case StringId.FilterMenuGroupAdd: return "Grup ekle";
        case StringId.FilterMenuClearAll: return "Hepsini Temizle";
        case StringId.FilterMenuRowRemove: return "Satırı Sil";
        case StringId.FilterToolTipNodeAdd: return "Bu gruba yeni bir koşul ekler.";
        case StringId.FilterToolTipNodeRemove: return "Bu koşulu sil.";
        case StringId.FilterToolTipNodeAction: return "Eylem.";
        case StringId.FilterToolTipValueType: return "Değer / başka bir field değeri ile karşılaştır";
        case StringId.FilterToolTipElementAdd: return "listeye yeni bir öğe ekler";
        case StringId.FilterToolTipKeysAdd: return "(Klavyedeki Insert yada Add tuşlarını kullanınız)";
        case StringId.FilterToolTipKeysRemove: return "Klavyedeki Delete yada Subtract tuşlarını kullanınız";
        case StringId.FilterCriteriaToStringFunctionCustom: return "Özel";
        case StringId.Apply: return "Uygula";
        case StringId.PreviewPanelText: return "Önizleme";
        case StringId.TransparentBackColorNotSupported: return "Bu kontrol transparan arka rengini desteklemiyor";
        case StringId.FilterOutlookDateText: return "Filtresiz|Tarih belirleyin:|Bu yıl|Sonraki yıllar|" +
          "Bu ay|Gelecek hafta|Hafta sonu|Yarın|Bugün|Dün|Hafta başı|Geçen hafta|Geçen ay|Geçen yıl|Geçen yıldan beri";
        case StringId.FilterCriteriaToStringFunctionIsOutlookIntervalYesterday: return "Dün";
        case StringId.FilterCriteriaToStringFunctionIsOutlookIntervalTomorrow: return "Yarın";
        case StringId.FilterCriteriaToStringFunctionIsOutlookIntervalToday: return "Bugün";
        case StringId.FilterCriteriaToStringFunctionIsOutlookIntervalPriorThisYear: return "Geçen yıllar";
        case StringId.FilterCriteriaToStringFunctionIsOutlookIntervalNextWeek: return "Gelecek hafta";
        case StringId.FilterCriteriaToStringFunctionIsOutlookIntervalLaterThisYear: return "Bu yıl";
        case StringId.FilterCriteriaToStringFunctionIsOutlookIntervalLaterThisWeek: return "Bu hafta";
        case StringId.FilterCriteriaToStringFunctionIsOutlookIntervalLaterThisMonth: return "Bu ay";
        case StringId.FilterCriteriaToStringFunctionIsOutlookIntervalLastWeek: return "Geçen hafta";
        case StringId.FilterCriteriaToStringFunctionIsOutlookIntervalEarlierThisYear: return "Nu yıldan önce";
        case StringId.FilterCriteriaToStringFunctionIsOutlookIntervalEarlierThisWeek: return "Bu haftadan önce";
        case StringId.FilterCriteriaToStringFunctionIsOutlookIntervalEarlierThisMonth: return "Bu aydan önce";
        case StringId.FilterCriteriaToStringFunctionIsOutlookIntervalBeyondThisYear: return "Önümüzdeki yıllar";
        default: return "!!! yerelleştirilmemiş";
      }
    }
  }
  public class TurkceBarLocalizer : BarLocalizer
  {
    public override string Language { get { return "Turkish"; } }
    public override string GetLocalizedString(BarString id)
    {
      switch (id)
      {
        case BarString.AddOrRemove: return "Ekle yada Kaldır";
        case BarString.BarAllItems: return "Tüm öğeler";
        case BarString.BarUnassignedItems: return "Atanmamış öğeler";
        case BarString.CancelButton: return "İptal";
        case BarString.CloseButton: return "Kapat";
        default: return "!!! yerelleştirme yok";
      }
    }
  }
}

FILED UNDER : C# , Programlama

TAG :

Submit a Comment