Atmega328’e arduino bootloader yükleme

coolwolf / 05/09/2015

Önce arduino uno board’unuza ArdunoISP sketch’ini atın (Dosya -> Örnekler -> ARduinoISP)
ArduinoISP sketch’ini yükledikten sonra, Araçlar -> Programlayıcı -> Arduino as ISP seçeneğini işaretleyin.

Şimdi araçlar menüsünde bulunan “Önyükleyici yazdır” seçeneği ile bootloader’ı atmega 328 içerisine atabilirsiniz.
Boş atmega328 breadboard’a takılacak.

FILED UNDER : Arduino , Elektronik

TAG :

Submit a Comment