c# Raw Mail Sender / Socket ile mail gönderme

coolwolf / 30/11/2010

Merhaba,
Geçenlerde IMAP kullandığım bir sunucuyu değiştirdim. Tabi yeni sunucu yazılımı ile eskisi farklı şekillerde depoluyordu mailleri. Import etsem mümkün değil. Düşündüm taşındım. Baktım ki eski sunucu yazılımı epostaları ayrı ayrı dosyalarda ham haliyle tutuyor. Bu dosyayı direk alıcısına tekrar gönderirsem alıcı bunu tekrar yeni yazılımında depolayabilir diye düşündüm ve başladım araştırmaya. En sonunda da size aşağıda verdiğim programı yazdım. Çok fazla özelliği yok. Mail dosyasının içinden alıcının adını buluyor (Bazen bulamıyor 🙂 siz yazıyorsunuz.) ardından da tanımladığınız mail sunucusuna bağlanıp maili eski haliyle aynı kişiye gönderiyor.
Ekran görüntüsü :

Program kodları:

using System;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
using System.Net.Sockets;
using System.Threading;
using System.Net;
using System.Web;
namespace RawMail
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public static string SmtpServer="mail.domain.com";
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
    }
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      scrlog.Clear();
      bool _sonuc=Send(alici.Text,icerik.Text);
      if (_sonuc == false)
      {
        sondurum.Text = openFileDialog1.FileName + "Gönderim Hatası.";
      }
      else
      {
        sondurum.Text = openFileDialog1.FileName + "Gönderildi";
        alici.Text = "";
        icerik.Text = "";
        scrlog.Text = "";
      }
    }
    private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
    {
    }
    private enum SMTPResponse : int
    {
      CONNECT_SUCCESS = 220,
      GENERIC_SUCCESS = 250,
      DATA_SUCCESS = 354,
      QUIT_SUCCESS = 221
    }
    private void LogTut(string _bilgim)
    {
      string _metnim = DateTime.Now.Hour + ":" + DateTime.Now.Minute + ":" + DateTime.Now.Second +
          " -> " + _bilgim + "\r\n";
      scrlog.Text = scrlog.Text + _metnim;
      scrlog.SelectionStart = scrlog.Text.Length;
      scrlog.ScrollToCaret();
      Application.DoEvents();
    }
    private bool Send(string _kime,string _govde)
    {
      IPHostEntry IPhst = Dns.Resolve(SmtpServer);
      IPEndPoint endPt = new IPEndPoint(IPhst.AddressList[0], 25);
      Socket s = new Socket(endPt.AddressFamily, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);
      s.Connect(endPt);
      if (!Check_Response(s, SMTPResponse.CONNECT_SUCCESS))
      {
        s.Close();
        return false;
      }
      Senddata(s, string.Format("HELO {0}\r\n", Dns.GetHostName()));
      if (!Check_Response(s, SMTPResponse.GENERIC_SUCCESS))
      {
        s.Close();
        return false;
      }
      Senddata(s, string.Format("MAIL From: {0}\r\n", _kime));
      if (!Check_Response(s, SMTPResponse.GENERIC_SUCCESS))
      {
        s.Close();
        return false;
      }
      string _To = _kime;
      string[] Tos = _To.Split(new char[] { ';' });
      foreach (string To in Tos)
      {
        Senddata(s, string.Format("RCPT TO: {0}\r\n", To));
        if (!Check_Response(s, SMTPResponse.GENERIC_SUCCESS))
        {
          s.Close();
          return false;
        }
      }
      Senddata(s, ("DATA\r\n"));
      if (!Check_Response(s, SMTPResponse.DATA_SUCCESS))
      {
        s.Close();
        return false;
      }
      StringBuilder Header = new StringBuilder();
      Header.Append(_govde);
      Header.Append("\r\n");
      Header.Append(".\r\n");
      Senddata(s, Header.ToString());
      if (!Check_Response(s, SMTPResponse.GENERIC_SUCCESS))
      {
        s.Close();
        return false;
      }
      Senddata(s, "quit\r\n");
      Check_Response(s, SMTPResponse.QUIT_SUCCESS);
      s.Close();
      return true;
    }
    private void Senddata(Socket s, string msg)
    {
      byte[] _msg = Encoding.ASCII.GetBytes(msg);
      s.Send(_msg, 0, _msg.Length, SocketFlags.None);
      LogTut(msg);
    }
    private bool Check_Response(Socket s, SMTPResponse response_expected)
    {
      string sResponse;
      int response;
      byte[] bytes = new byte[1024];
      while (s.Available == 0)
      {
        System.Threading.Thread.Sleep(100);
      }
      s.Receive(bytes, 0, s.Available, SocketFlags.None);
      sResponse = Encoding.ASCII.GetString(bytes);
      response = Convert.ToInt32(sResponse.Substring(0, 3));
      LogTut(sResponse);
      if (response != (int)response_expected)
        return false;
      return true;
    }
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        openFileDialog1.ShowDialog();
        string _dosyaYOL = openFileDialog1.FileName;
        icerik.Text = File.ReadAllText(_dosyaYOL).ToString();
        int _toYERI = 0;
        int _dene = 0;
        int _baslamaYERI = 0;
        bool _yerBULUNDU = false;
        while (_yerBULUNDU == false)
        {
          _dene=icerik.Text.IndexOf("To:",_baslamaYERI) + 3;
          if (icerik.Text.Substring(_dene - 4, 5).Contains("-To"))
          {
            _yerBULUNDU = false;
            _baslamaYERI = _dene;
          }
          else
          {
            _yerBULUNDU = true;
            _toYERI = _dene;
          }
        }
        int _bitisYERI = icerik.Text.IndexOf("com", _toYERI) + 3;
        int _alinacak = _bitisYERI - _toYERI;
        alici.Text = icerik.Text.Substring(_toYERI, _alinacak).Replace("<", "").Replace(">", "").Replace(" ", "");
        int _toplamBOYUT=Convert.ToInt32(icerik.Text.Length);
        iletiboyutu.Text =(_toplamBOYUT/1000).ToString("n0") + " KByte";
      }
      catch
      {
        MessageBox.Show("İleti okunamadı yada 8bit,base64 gibi bir yöntemle kodlanmış olabilir.");
      }
    }
    private void progressBar1_CursorChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      Application.DoEvents();
    }
  }
}
<a href="http://www.codelama.com/media/wpics/2010/11/Logo_C_Sharp.png"><img class="alignnone size-full wp-image-293" title="Logo_C_Sharp" src="http://www.codelama.com/media/wpics/2010/11/Logo_C_Sharp.png" alt="" width="256" height="256"></a>

FILED UNDER : C#

TAG :

Submit a Comment