Exchange (OWA) Webmail firewall portları

Outlook Web Access’e internetten erişmek için açmanız gereken firewall protları aşağıdadır:
80 ve 443 TCP portlarını Exchange kurulu bilgisayarın ip’sine yönlendirmeniz gerekmektedir.

Yorum yaz