Exchange (OWA) Webmail firewall portları

coolwolf / 01/12/2010

Outlook Web Access’e internetten erişmek için açmanız gereken firewall protları aşağıdadır:
80 ve 443 TCP portlarını Exchange kurulu bilgisayarın ip’sine yönlendirmeniz gerekmektedir.

FILED UNDER : Windows

TAG :

Submit a Comment