komut satırından dosya hakkı düzenlemek

coolwolf / 14/12/2010

Komut satırı kullanarak bir klasör veya dosyanın haklarında değişikik yapmak için aşağıdaki iki komutu kullanabilirsiniz.
takeown /f klasoradi /r /d y
icacls klasoradi /grant administrators:F /t
How to change folder or file permissions from command prompt: 
takeown /f foldername /r /d y icacls foldername /grant administrators:F /t

FILED UNDER : Windows

TAG :

Submit a Comment