MailEnable ‘MEAISO.DLL’ DLL’sinde ‘GeoIPValidate’ adında bir giriş noktası bulunamadı.

coolwolf / 03/07/2016

Alttaki hatayı alırsanız:

'/MEWebMail' Uygulamasında Sunucu Hatası.

‘MEAISO.DLL’ DLL’sinde ‘GeoIPValidate’ adında bir giriş noktası bulunamadı.
Açıklama: Geçerli web isteği yürütülürken işlenmemiş özel durum oluştu. Lütfen hata ve kod içinde kaynaklandığı yer hakkında daha fazla bilgi almak için yığın izlemesini gözden geçirin.
Özel Durum Ayrıntıları: System.EntryPointNotFoundException: ‘MEAISO.DLL’ DLL’sinde ‘GeoIPValidate’ adında bir giriş noktası bulunamadı.
Kaynak Hatası:
Geçerli web isteği yürütülürken işlenmeyen bir özel durum üretildi. Özel durumun kaynağı ve konumuna ilişkin bilgiler aşağıdaki özel durum yığını izlemesi kullanılarak belirlenebilir.
Yığın İzleme:

[EntryPointNotFoundException: 'MEAISO.DLL' DLL'sinde 'GeoIPValidate' adında bir giriş noktası bulunamadı.]
MailEnable.Administration.SystemOption.GeoIPValidate(String& IPAddress, IGeoIPData& GeoData) +0
MailEnable.Administration.SystemOption.GetCountryCodeByIPAddress(String IPAddress) +48
MailEnable.Clients.WebMail.Mondo.login.xad7c5749486f1b4d(String xb693f12cd8e89729, String x63cc9922b78e9f75, String x037139f144ea18d2, String xd6b1c9f28590f864, Boolean x437f654e0237af6e) +1419
MailEnable.Clients.WebMail.Mondo.login.x65786cb9e5cd1242() +822
MailEnable.Clients.WebMail.Mondo.login.xde97676d01739ced(Object xe0292b9ed559da7d, EventArgs xfbf34718e704c6bc) +3545
System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +97
System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +154
System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +4740

Sürüm Bilgisi: Microsoft .NET Framework Sürümü:4.0.30319; ASP.NET Sürümü:4.6.1055.0
Path ayarlarınızı kontrol edin. İki farklı MailEnable kurulumu gösteriyor olabilir.
Kullanmadığınızı silin
 

FILED UNDER : Genel

TAG :

Submit a Comment