Etiket: nodemcu

NodeMCU serial Communication with Nextion using LUA

Never forget to set a fuse in init.lua gpio.mode(6, gpio.INPUT) EnableBoot=gpio.read(6) if EnableBoot==0 then dofile("main.lua") else print("Device will not continue booting...") end Consider we have a text with id t0 on Nextion. To test two way communication, we put a button on Nextion, which send “Hello from Nextion” over serial. This incoming data is also

NodeMCU Lua gpio.trig() kullanımı

grpio.trig fonksiyonu ile genel kullanım giriş/çıkışlarının durumlarına göre tetikleme yapabilirsiniz. Aşağıda her bir tetikleme modununun nasıl çalıştığını anlatmaya çalıştım. up: Pin voltajı eksiden artıya değiştiğinde tetiklenir. Bir kez tetiklendiğinde, eksi görüp tekrar artı görmediği sürece tetiklenmez. Yani tekrar tetiklenmesi için pin girişinin eksi olması ve tekrar artı olması gerekir.Örnek Kod: local GirisPini=1 gpio.mode(GirisPini,gpio.INT) local function