NodeMCU Lua gpio.trig() kullanımı

coolwolf / 18/04/2019

grpio.trig fonksiyonu ile genel kullanım giriş/çıkışlarının durumlarına göre tetikleme yapabilirsiniz. Aşağıda her bir tetikleme modununun nasıl çalıştığını anlatmaya çalıştım.

up: Pin voltajı eksiden artıya değiştiğinde tetiklenir. Bir kez tetiklendiğinde, eksi görüp tekrar artı görmediği sürece tetiklenmez. Yani tekrar tetiklenmesi için pin girişinin eksi olması ve tekrar artı olması gerekir.
Örnek Kod:

local GirisPini=1 
gpio.mode(GirisPini,gpio.INT) 

local function PinUp(durum, zaman) 
 print("PinUp Durum:"..durum.." Zaman:"..zaman)  
 print("..................") 
end
 
gpio.trig(GirisPini, "up", PinUp)

down: Pin voltajı artıdan eksiye döndüğünde tetiklenir. Bir kez tetiklendiğinde tekrar tetiklenmesi için pin değerinin yeniden bir kez artı ve tekrar eksi olması gerekir.
Örnek Kod:

gpio.mode(GirisPini,gpio.INT) 

local function PinDown(durum, zaman) 
 print("PinDown Durum:"..durum.." Zaman:"..zaman)  
 print("..................") 
end
 
gpio.trig(GirisPini, "down", PinDown)

both: Pin voltajı değiştiğinde tetiklenir. Eksiden artıya veya artıdan eksiye her değiştiğinde tetiklenir.
Örnek Kod:

gpio.mode(GirisPini,gpio.INT) 

local function PinBoth(durum, zaman) 
 print("PinBoth Durum:"..durum.." Zaman:"..zaman)  
 print("..................") 
end
 
gpio.trig(GirisPini, "both", PinBoth)

low: Pin voltajı eksi olduğu sürece sürekli tetiklenir. Yukarıdakilerin tamamı bir kez tetiklenirken, low ve high sürekli olarak tekrar eder.

local GirisPini=1
gpio.mode(GirisPini,gpio.INT)

tamponsure=300
zamanfarki=0
sonokuma=0

local function PinLow(durum, zaman)
  --sürekli tekrar etmemesi için 300 milisaniyelik aralıklarla kontrol etsin
  zamanfarki=(zaman-sonokuma)/1000
  if zamanfarki
high: Pin voltajı artı olduğu sürece sürekli tetiklenir.

local GirisPini=1
gpio.mode(GirisPini,gpio.INT)

tamponsure=300
zamanfarki=0
sonokuma=0

local function PinHigh(durum, zaman)
  --sürekli tekrar etmemesi için 300 milisaniyelik aralıklarla kontrol etsin
  zamanfarki=(zaman-sonokuma)/1000
  if zamanfarki
FILED UNDER : Lua , Programlama

TAG : , ,

Submit a Comment