C dilinde aritmetik operatörler

+ toplama
- çıkarma
* çarpma
/ bölme
% mod alma

Yorum yaz