C dilinde Escape ESC karakterleri

Escape karakteri Anlamı ASCII kodunun hexadecimal numarası
\o Null karakteri 00H
\n Yeni satır(LF) 0AH
\r Carriage Return(CR)yani enter 0DH
\t Horizontal tab(HT) 09H
\b Backspace(BS) 08H
\f FormFeed(FF) 0CH
\‘ Tek tırnak 27H
\” Çift tırnak 22H
\\ ters slash 5CH

 

Yorum yaz