C dilinde bit yada boolean operatörleri

& ve
| veya
^ XOR
~ bit
<< sola
>> sağa

Yorum yaz