IIS 7.5 ve PHP “500 internal server error”

coolwolf / 04/05/2015

PHP’den açsanız bile IIS 7.5 php hatalarını göstermiyor.
Bunun yerine 500 – Internal Server Error hatası gösteriyor.
Bu sorunu çözmek için komut satırını yönetici olarak açın ve aşağıdaki komutu çalıştırın :

c:\windows\system32\inetsrv\appcmd.exe set config "{siteadi}" -section:system.webServer/httpErrors /existingResponse:"PassThrough" /commit:apphost

{siteadi} yazan yere hataları göstermesini istediğiniz sitenin IIS’te tanımlı olan adınız yazın.

FILED UNDER : PHP , Programlama

TAG :

Submit a Comment