Yazar: coolwolf

ESP12-E ve ESP12-F Bağlantı Şekli ve Firmware Atma

ESP 12 E, ESP 12 F Pin Bağlantıları: ESP12F Önden görünüm: Dikkat: Firmware atarken IO0 GND’ye bağlanmalıdır. Normal çalışma modunda IO0 VCC veya boşta olabilir. Peki NodeMcu Firmware nasıl yüklenir? Öcelikle bir USB to Serial çeviriciye ihtiyacınız var. Ben üzerinde 3.3V çıkışı olanı tercih ediyorum. Böylece ESP8266’ya firmware atarken harici bir güç kaynağına ihtiyacım olmuyor.

MailEnable 'MEAISO.DLL' DLL'sinde 'GeoIPValidate' adında bir giriş noktası bulunamadı.

Alttaki hatayı alırsanız: '/MEWebMail' Uygulamasında Sunucu Hatası. ‘MEAISO.DLL’ DLL’sinde ‘GeoIPValidate’ adında bir giriş noktası bulunamadı. Açıklama: Geçerli web isteği yürütülürken işlenmemiş özel durum oluştu. Lütfen hata ve kod içinde kaynaklandığı yer hakkında daha fazla bilgi almak için yığın izlemesini gözden geçirin. Özel Durum Ayrıntıları: System.EntryPointNotFoundException: ‘MEAISO.DLL’ DLL’sinde ‘GeoIPValidate’ adında bir giriş noktası bulunamadı. Kaynak Hatası:

WordPress taşındığında login olamama sorunu

WordPress sitenizi bir sunucudan başka bir sunucuya taşıdığınızda giriş yapamıyorsanız, wp-config.php dosyasının veritabanı ayarlarının hemen altına alttaki satırı ekleyiniz define('RELOCATE', true); Bu satırı ekleyip dosyayı kaydettikten (eğer ftp kullanıyorsanız FTP’ye attıktan) sonra siteniz.com/wp-login.php linkini çağırıp giriş yapınız. Başarılı bir şekilde giriş yaptıysanız, hemen wp-config.php dosyasına eklediğiniz satırı kaldırıp tekrar keydediniz.

Arduino ve DHT11 ile sıcaklık ve nem okuma

Öncelikle SimpleDHT kütüphanesini ekliyoruz : Önce Taslak -> Library ekle -> library’leri düzenle Ardından arama kutucuğuna dht yazıp enter tuşuna basın: Böylece kütüphanemizi eklemiş olduk. Şimdi kütüphane ile birlikte gelen örneği çağıralım. Bunun için; Örnekler -> Simple DHT -> Default sketch’ini çağırıyoruz. Alttaki bağlantı şekline göre Arduino ile DHT arasındaki bağlantıları yapıyoruz Şimdi alttaki kodu

SmarterMail 0x80004005 error

If you receive this message after migrate users to SmarterMail: System.Net.Sockets.SocketException (0x80004005): No connection could be made because the target machine actively refused it 127.0.0.1:17001 goto smartermail domains folder and delete all migrated domains. goto Service directory, edit domainList.xml and remove all migrated domain entries. restart the SmarterMail service login and create a domain without any

Atmega328'e arduino bootloader yükleme

Önce arduino uno board’unuza ArdunoISP sketch’ini atın (Dosya -> Örnekler -> ARduinoISP) ArduinoISP sketch’ini yükledikten sonra, Araçlar -> Programlayıcı -> Arduino as ISP seçeneğini işaretleyin. Şimdi araçlar menüsünde bulunan “Önyükleyici yazdır” seçeneği ile bootloader’ı atmega 328 içerisine atabilirsiniz. Boş atmega328 breadboard’a takılacak.

IIS 7.5 ve PHP "500 internal server error"

PHP’den açsanız bile IIS 7.5 php hatalarını göstermiyor. Bunun yerine 500 – Internal Server Error hatası gösteriyor. Bu sorunu çözmek için komut satırını yönetici olarak açın ve aşağıdaki komutu çalıştırın : c:\windows\system32\inetsrv\appcmd.exe set config "{siteadi}" -section:system.webServer/httpErrors /existingResponse:"PassThrough" /commit:apphost {siteadi} yazan yere hataları göstermesini istediğiniz sitenin IIS’te tanımlı olan adınız yazın.

Folx GO

Size bu arkadaşlarla geçen küçük bir tecrübeden bahsedeyim. Belki kullanmayı düşünen vardır da fikir olur. Programın Web Sitesi : http://mac.eltima.com/download-manager.html Mac App Store Linki : https://itunes.apple.com/us/app/folx-go/id736584830?mt=12 Mevzuya gelince; iGetter‘ın her açılışta bekletmesinden sıkılınca başka bir indirme yöneticisi yok mu diye bakınayım dedim. Araştırınca da bu Folx programını buldum. İndirdim kurdum fena değil gibi. Türkçesi var mı diye

Swift Cocoa, ComboBox doldurmak

Swift ile Combobox doldurmak için 2 farklı yöntem kullanabilirsiniz : 1. Manual Yöntem : Öncelikle alttaki resimde göründüğü gibi datasource özelliğini devre dışı bırakalım. Ardından da windowDidLoad yada istediğiniz başka bir yerde aşağıdakine benzer bir kodla ComboBox’ınıza öğeler ekleyin. for index in 1..5 { self.cbxComboBoximiz.addItemWithObjectValue(index) } 2. DataSource ile : Öncelikle yukarıdaki resmin tersine “Uses

Xcode ile Cocoa üzerinde Swift dilini kullanarak tablo (GridView) doldurmak

Bu örnekte kısaca 6 satır içeren bir tablonun içine öylesine veri dolduracağız. İnternetteki tüm örneklerin AppDelegate penceresi üzerinde olması nedeniyle tablomuzu ikinci bir pencerede gösterdik. 1. Xcode ile Swift dilini kullanan bir proje oluşturun. 2. Sol tarafta bulunan klasör simgesi şeklindeki proje ismimize sağ tıklayıp “New File” seçeneğini seçiyoruz. Çıkan pencerede “Cocoa Class” seçeneğini seçip

XCode 6 ve Swift dilini kullarak cocoa arayüzlü sayı bulmaca oyunu

Bildiğiniz gibi OS X ve IOS programları yavaş yavaş Swift diline kaydırılıyor. Yıllarca Windows üzerinde VB ve C#, web üzerinde de PHP dili ile uygulama geliştirmeye çalışmış benim gibi insanlar için Objective C nerede ne olduğunu bir türlü anlayamadığımız karışık bir dünya idi. Sağolsun Appledaki arkadaşlar da bu zorluğu farkedip Swift adında bir dil geliştirmişler.

Silverlight MD5 Fonksiyonu

public static string Md5(string duzMetin) { string _sonuc = ""; System.Text.UnicodeEncoding _ucEnc=new System.Text.UnicodeEncoding(); byte _kByte; System.Security.Cryptography.HashAlgorithm _hAlg; byte _sByte; if (String.IsNullOrEmpty(duzMetin)) _kByte = _ucEnc.GetBytes(""); else _kByte = _ucEnc.GetBytes(duzMetin); _hAlg = new System.Security.Cryptography.SHA256Managed(); _sByte = _hAlg.ComputeHash(_kByte); _sonuc = Convert.ToBase64String(_sByte); return _sonuc; }

Türkçe Harf Sıralaması Destekli SQLite Admin

Kendi işlerimde kullanmak üzere geliştirdiğim basit programı sizlerle de paylaşmak istedim. Bunu yazmak zorunda kalmamın sebebi Türkçe Harf sıralaması yapabilmek. Diğer SQLite yönetim programları ile oluşturduğunuz veritabanlarında Türkçe Harfle sıralama yapabilmek için tabloları Sorgu penceresinden elle oluşturmak zorundasınız. Çünkü Türkçe Harfe göre sıralama yapan fonksiyon şöyle çalışıyor : Eğer ilgili field’ın tanımında UTF8CI görürse, bu field’tan

Seagate 1 TB Expansion External Drive nasıl sökülür

Seagate 1 TB Expansion External Drive cihazınız var, ama nasıl söküleceğini bir türlü bulamadınız (Benim gibi :)) P/N yani (Product Number) 9SE2A4-571 ve 9SF2A4-500. Öncelikle bu cihazın güç kaynağının 12V 2 Amper olması gerektiğini belirtelim. İşte size adımları : 1. Dikkatli bir şekilde, arka taraftan başlayarak, düz tornavida ile çentikleri boşa çıkarın. Kapağı açtığınızda şu

Arduino ile Servo Motor Kullanımı

Aşağıdaki bağlantı şeklini kullanarak, basitçe bir potansiyometre ile servo motoru sağa ve sola hareket ettirebilirsiniz. Programı da şu şekilde : #include Servo myServo; int potPini=0; int potDeger=0; void setup() { myServo.attach(8); } void loop() { potDeger=analogRead(potPini); potDeger=map(potDeger,0,1023,0,179); myServo.write(potDeger); delay(15); }

Arduino Seri İletişim

Arduino UNO’nun 0 ve 1 dijital pinleri doğal donanım seri iletişim yeteneğine sahiptir. Serial.write(), Serial.print(), Serial.println() komutlarını kullanarak göndereceğiniz seri veriyi; Arduino IDE üzerinden Tools-> Serial Monitor kullanarak yada bu pinlere bağlayacağınız bir kablo ile bilgisayarınız üzerinden izleyebilirsiniz. Seri iletişim çift yönlü olduğundan Arduino’nuza bilgisayarınızdan da bilgi gönderebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta; setup() içerisinde tanımladığınız

Arduino Mega

Arduino Mega 2560 ve Arduino MEGA ADK adında iki farklı Mega çeşidi vardır. Arduino Mega 2560 ATMEL Atmega2560 mikrokontrolcü kullanan bir geliştirme ortamıdır. Kısaca özelliklerini sıralayacak olursak: *15’i PWM olarak kullanılabilecek 54 adet dijital giriş / çıkışı vardır, *16 Analog Giriş, *4 adet donanımsal seri port (UART), *16MHz hız, *ICSP başlığı, *USB bağlantısı, *power jack,

Arduino Nedir

Resmi sitesi www.arduino.cc olan, açık kaynaklı (yani arduino tarafından verilen şemayı ticari veya ticari olmayan ürünlerinizde kullanabilirsiniz.), Atmel AVR mikrodenetleyicileri kullanan elektronik hobi / deney ortamıdır. Arduino Uno, Arduino Leonardo, Arduino Due, Arduino Yun, Arduino Micro, Arduino Robot, Arduino Esplora, Arduino Mega ADK, Arduino Mega 2560, Arduino Ethernet, Arduino Mini, Arduino Nano, Arduino Pro Mini,

Arduino ile 16×2 LCD üzerinde mesafe göstermek

Bu örnekte ultrasonic transduser kullanarak 2 metreye kadar mesafe ölçümü yapılıp 16×2 LCD üzeridne gösterilmektedir. #include #include "LCD.h" #include "LiquidCrystal_I2C.h" LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); // Addr, En, Rw, Rs, d4, d5, d6, d7, backlighpin, polarity #define trigPin 12 #define echoPin 13 char dist[16]; void setup() { lcd.begin(16,2); lcd.backlight();