Yazar: coolwolf

Arduino ile Basit Infrared Piano

Tam olarak piano denmez. Fakat basitçe fikir vermesi için uzaktan kumandanın tuşlarına bastıkça yaklaşık notaları çalmaya yarayan örnek bir program. #include "pitches.h" #include "IRremote.h" #include int RECV_PIN = 6; int spk=10; IRrecv irrecv(RECV_PIN); decode_results results; int okunan=0; LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); void NotaCal(int deger); void setup() { lcd.begin(16, 2); lcd.print("KUMANDA KODU"); pinMode(2,OUTPUT);

Arduino ile 3 ledi sırayla yakmak

Arduino ile tetiklemeli 3’lü led yakma programı: int LED1=2; int LED2=3; int LED3=4; int sonLED=0; int okuIN=8; unsigned long sonZAMAN=0; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(LED1,OUTPUT); pinMode(LED2,OUTPUT); pinMode(LED3,OUTPUT); pinMode(okuIN,INPUT); sonZAMAN=millis(); } void loop() { int dugme=digitalRead(okuIN); if(dugme==HIGH && millis()-sonZAMAN>300) { Serial.print("sonzaman:"); Serial.print(sonZAMAN); Serial.print(" millis:"); Serial.println(millis()); Kaydir(); sonZAMAN=millis(); } } void Kaydir() { digitalWrite(LED1,LOW); digitalWrite(LED2,LOW); digitalWrite(LED3,LOW); if(sonLED==0

ClearOS / Centos ROUND_CEILING hatası

Defalarca ve değişik konfigürasyonlarda kurmayı denememe rağmen, bir türlü kuramadığım ClearOS’u nihayet kurdum. Her kurma denememde içinde ROUND_CEILING geçen bir hata aldım. Internetin altını üstüne getirdim. Her ne hikmetse benden önce k8mse bu hata ile karşılaşmamış. Tesadüfen kurulum dilini English seçtiğimde hiç hatasız kuruluverdi. Eğer siz de ClearOS yada Centos kurarken hard disk partition şeklini

Uzak Masaüstü Kopyala Yapıştır Çalışmıyor

Öncelikle görev yöneticisinde rdpclip.exe işlemini gördüğünüzden emin olun. Eğer böyle bir işlem yok ise c:\windows\system32\rdpclip.exe dosyasını çalıştırmayı deneyin. Dosyayı çalıştırmanıza rağmen görev yöneticisinde görünmüyorsa RDPClip devre dışı olabilir. Regedit ile aşağıdaki Key’i bulup fDisableClip anahtarının değerini 0 yapınız. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp

Centos Linux Conexant Modem Tanıtma

http://www.linuxant.com/drivers/ adresinden modeminize uygun olan driveri indirin. Örneğimizde DGC modem kullandık. İndirdiğimiz cnxtinstall.run dosyasını çalıştırılabilir hale getirelim. chmod a+x cnxinstall.run Bu dosyanın kernel derleyebilmesi için kernel-devel paketini kuralım. yum install kernel-devel kernel-PAE Aaşağıdaki komutu çalıştırıp yönergeleri izlediğimizde modemimiz /dev/modem olarak kurulmuş olacaktır. sh cnxinstall.run ==================================================== ======EĞER OTOMATİK KURULUM ÇALIŞMAZSA RPM DENEYELİM=== ==================================================== Önce RPM dosyasının kernel derleyebilmesi

C# OpenFileDialog

  C# dilinde, sürücüde bulunan dosyalardan birini seçmek için kullanılan openfiledialog komutuna küçük bir örnek : Title özelliği, dosya seçme penceresinin başlığını belirler. Filter özelliği gösterilecek dosya türlerini belirler. OpenFileDialog ofd = new OpenFileDialog(); ofd.Title = "Please select the LOG File"; ofd.Filter = "Log Files (*.log)|*.log"; ofd.ShowDialog(); txtLogFile.Text = ofd.FileName;

Bay-t Entegre için Otomatik İstemci SQL Server Ayarı

Merhaba, Bay-t Entegre programının Sql Server kullanan sürümünü kurduğunuzda istemcilerden bağlanma sorunu yaşıyorsanız ekteki exe dosyasını kullanabilirsiniz. !!! Lütfen dosyayı başka yerden indirmeyiniz. Sadece sitemizden indirdiğiniz dosyanın virüssüz olduğunu garanti edebiliriz. Başka yerlerde yayınlanan halinin güvenliği hakkında bilgi sahibi olmamız mümkün değil. !!! Dosya basitçe HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\MSSQLServer\Client\ConnectTo anahtarına değer girmektedir. 32 bit sistemler için : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer\Client\ConnectTo

iATKOS checklist

Bios Settings: Execute Disable bit: Enabled XD: Enabled Limit CPUID Max: Disabled Virtualization: Enabled or Disabled, try it. Hyper-threading: Enabled or Disabled, try it. HPET (High Precision Event Timer/PCH): Enabled SATA Mode: AHCI UEFI Mode: Compatible Incompatible hardware : Broadcom BCM4313 Atheros AR5007   For all the details see official installation guide at http://iatkos.me/forum/viewtopic.php?f=77&t=23108

C dilinde fonksiyonlar

Basitçe fonksiyon yazımı : #include void YaziYaz(char* yazi); void main() { YaziYaz("Merhaba"); } void YaziYaz(char* yazi) { printf(yazi); } Merhaba Process returned 0 (0x0) execution time : 0.016 s Press any key to continue. Üstteki örnek YaziYaz fonksiyonuna “Merhaba”  diye bir string gönderiyor. YaziYaz  fonksiyonu da verilen stringi ekrana yazıyor. Aşağıda fonksiyondan nasıl değer döndüreceğimiz gösterilmiştir

C dilinde ifadeler

IF ifadesi : if(koşul) {kodlarım;} ------------------------------------------------ if(koşul) {doğruysa kodum;} else {yanlışsa kodum;} ------------------------------------------------ if(koşul 1) {kod 1;} else if (koşul 2) kod 2; else if (koşul 3) kod 3; ...... else if (koşul n-1) kod n-1; else {n} kod; ------------------------------------------------ Örnek 1 eğer x ve y eşit değilse ekrana x ve y’nin değerlerini yazar: if(x!=y)

C dilinde hızlı değer atama yada bileşik atama

+= soldaki değişkene sağdaki değeri ekler. ++ soldaki değişkenin değerini bir arttırır. *= soldaki değişkene sağdaki değerle çarpımından sonraki değeri atar. /= soldaki değişkene sağdaki değere bölünmüş halini atar. %= soldaki değişkene sağdaki değerle modlandıktan sonraki sonucu aktarır. &= AND |= OR ^= XOR ~= olumsuzlama, negatif değer >>= sağa kaydırma <<= sola kaydırma