C dilinde veri tipleri

coolwolf / 31/05/2013

Temel veri tipleri Uzunluk Sınır
unsigned char 1 Byte 0~255
signed char 1 Byte -128~+127
unsigned int 2 Byte 0~65535
signed int 2 Byte -32768~+32767
unsigned long 4 Byte 0~4294967295
signed long 4 Byte -2147483648~+2147483647
float 4 Byte ±1.175494E-38~±3.402823E+38
bit 1 bit 0 yada 1
sbit 1 bit 0 yada 1
sfr 1 Byte 0~255
sfr16 2 Byte 0~65535

Veri tiplerini küçükten büyüğe doğru sıralayacak olursak şöyle bir şey elde ederiz :
Bit → char → int → long → float → signed → unsigned
Veri tipleri arasında ileride yapacağımız çevrimlerde bu sıralama işimize yarayacaktır.

FILED UNDER : C/C++

TAG :

Submit a Comment