Server 2008 Çok yavaş kapanıyor / Server 2008 is shutting down very slow

coolwolf / 08/10/2012

[For English Click Here]
Eğer aynı makinada Exchange 2007 kuruluysa önce exchange servislerini kapatmak işi çözüyor.
Alttaki komutları c:\Windows\ExchClose.cmd dosyasına kaydedin

net stop msexchangeadtopology /y
net stop msftesql-exchange /y
net stop msexchangeis /y
net stop msexchangesa /y
net stop iisadmin /y

Ardından Başlat -> Yönetimsel Araçlar -> Grup İlkesi Yönetimi ‘ni açınız.
Domain Controllers altındaki Default Domain Controllers Policy
seçeneğine sağ tıklayıp Düzenle... seçeneğini tıklayınız.
Buradan Bilgisayar Yapılandırması -> İlkeler -> Windows Ayarları -> Komut Dosyaları (Başlangıç/Kapatma) seçeneğini tıkladığınızda sağda çıkan Kapat seçeneğini çift tıklayın.
Ekle butonuna basıp, gözat butonu ile daha önce kaydettiğimiz dosyayı buluyoruz.
Ardından Tamam Tamam tıklayarak işlemi tamamlıyoruz.
Server’ı kapatıp açtığınızda öncekinden çok daha hızlı kapandığını göreceksiniz.

English :
If you have Exchange 2007 installed on the same server, closing exchange services gives you the resolution.  Create a file named c:\Windows\ExchClose.cmd and put the commands below into this file :

net stop msexchangeadtopology /y
net stop msftesql-exchange /y
net stop msexchangeis /y
net stop msexchangesa /y
net stop iisadmin /y

Then click and open Start -> Administrative Tools -> Group Policy Management.
Under Domain Controllers find Default Domain Controllers Policy and right click on it.
Then choose Edit... option.
From here choose Computer Management -> Policies -> Windows Settings -> Command Files (Start/Stop) option.
You will see  Close on the right. Double click on it.
Then click Add button, click Browse and find the file you created.
Then click OK double times. And its done.
When you restart your server it will be closed more faster than previous.

FILED UNDER : Windows

TAG :

Submit a Comment