ClearOS / Centos ROUND_CEILING hatası

Defalarca ve değişik konfigürasyonlarda kurmayı denememe rağmen, bir türlü kuramadığım ClearOS’u nihayet kurdum. Her kurma denememde içinde ROUND_CEILING geçen bir hata aldım. Internetin altını üstüne getirdim. Her ne hikmetse benden önce k8mse bu hata ile karşılaşmamış. Tesadüfen kurulum dilini English seçtiğimde hiç hatasız kuruluverdi. Eğer siz de ClearOS yada Centos kurarken hard disk partition şeklini

Uzak Masaüstü Kopyala Yapıştır Çalışmıyor

Öncelikle görev yöneticisinde rdpclip.exe işlemini gördüğünüzden emin olun. Eğer böyle bir işlem yok ise c:\windows\system32\rdpclip.exe dosyasını çalıştırmayı deneyin. Dosyayı çalıştırmanıza rağmen görev yöneticisinde görünmüyorsa RDPClip devre dışı olabilir. Regedit ile aşağıdaki Key’i bulup fDisableClip anahtarının değerini 0 yapınız. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp

Centos Linux Conexant Modem Tanıtma

http://www.linuxant.com/drivers/ adresinden modeminize uygun olan driveri indirin. Örneğimizde DGC modem kullandık. İndirdiğimiz cnxtinstall.run dosyasını çalıştırılabilir hale getirelim. chmod a+x cnxinstall.runchmod a+x cnxinstall.run Bu dosyanın kernel derleyebilmesi için kernel-devel paketini kuralım. yum install kernel-devel kernel-PAEyum install kernel-devel kernel-PAE Aaşağıdaki komutu çalıştırıp yönergeleri izlediğimizde modemimiz /dev/modem olarak kurulmuş olacaktır. sh cnxinstall.runsh cnxinstall.run ==================================================== ======EĞER OTOMATİK KURULUM ÇALIŞMAZSA RPM DENEYELİM===

C# OpenFileDialog

  C# dilinde, sürücüde bulunan dosyalardan birini seçmek için kullanılan openfiledialog komutuna küçük bir örnek : Title özelliği, dosya seçme penceresinin başlığını belirler. Filter özelliği gösterilecek dosya türlerini belirler. 1 2 3 4 5 OpenFileDialog ofd = new OpenFileDialog(); ofd.Title = "Please select the LOG File"; ofd.Filter = "Log Files (*.log)|*.log"; ofd.ShowDialog(); txtLogFile.Text = ofd.FileName;OpenFileDialog

Bay-t Entegre için Otomatik İstemci SQL Server Ayarı

Merhaba, Bay-t Entegre programının Sql Server kullanan sürümünü kurduğunuzda istemcilerden bağlanma sorunu yaşıyorsanız ekteki exe dosyasını kullanabilirsiniz. !!! Lütfen dosyayı başka yerden indirmeyiniz. Sadece sitemizden indirdiğiniz dosyanın virüssüz olduğunu garanti edebiliriz. Başka yerlerde yayınlanan halinin güvenliği hakkında bilgi sahibi olmamız mümkün değil. !!! Dosya basitçe HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\MSSQLServer\Client\ConnectTo anahtarına değer girmektedir. 32 bit sistemler için : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer\Client\ConnectTo

iATKOS checklist

Bios Settings: Execute Disable bit: Enabled XD: Enabled Limit CPUID Max: Disabled Virtualization: Enabled or Disabled, try it. Hyper-threading: Enabled or Disabled, try it. HPET (High Precision Event Timer/PCH): Enabled SATA Mode: AHCI UEFI Mode: Compatible Incompatible hardware : Broadcom BCM4313 Atheros AR5007   For all the details see official installation guide at http://iatkos.me/forum/viewtopic.php?f=77&t=23108

C dilinde fonksiyonlar

Basitçe fonksiyon yazımı : #include void YaziYaz(char* yazi); void main() { YaziYaz("Merhaba"); } void YaziYaz(char* yazi) { printf(yazi); }#include void YaziYaz(char* yazi); void main() { YaziYaz("Merhaba"); } void YaziYaz(char* yazi) { printf(yazi); } Merhaba Process returned 0 (0x0) execution time : 0.016 s Press any key to continue.Merhaba Process returned 0 (0x0) execution time :

C dilinde ifadeler

IF ifadesi : if(koşul) {kodlarım;} ------------------------------------------------ if(koşul) {doğruysa kodum;} else {yanlışsa kodum;} ------------------------------------------------ if(koşul 1) {kod 1;} else if (koşul 2) kod 2; else if (koşul 3) kod 3; ...... else if (koşul n-1) kod n-1; else {n} kod; ------------------------------------------------if(koşul) {kodlarım;} ------------------------------------------------ if(koşul) {doğruysa kodum;} else {yanlışsa kodum;} ------------------------------------------------ if(koşul 1) {kod 1;} else if

C dilinde hızlı değer atama yada bileşik atama

+= soldaki değişkene sağdaki değeri ekler. ++ soldaki değişkenin değerini bir arttırır. *= soldaki değişkene sağdaki değerle çarpımından sonraki değeri atar. /= soldaki değişkene sağdaki değere bölünmüş halini atar. %= soldaki değişkene sağdaki değerle modlandıktan sonraki sonucu aktarır. &= AND |= OR ^= XOR ~= olumsuzlama, negatif değer >>= sağa kaydırma <<= sola kaydırma

C dilinde Escape ESC karakterleri

Escape karakteri Anlamı ASCII kodunun hexadecimal numarası \o Null karakteri 00H \n Yeni satır(LF) 0AH \r Carriage Return(CR)yani enter 0DH \t Horizontal tab(HT) 09H \b Backspace(BS) 08H \f FormFeed(FF) 0CH \‘ Tek tırnak 27H \” Çift tırnak 22H \\ ters slash 5CH  

C dilinde veri tipleri

Temel veri tipleri Uzunluk Sınır unsigned char 1 Byte 0~255 signed char 1 Byte -128~+127 unsigned int 2 Byte 0~65535 signed int 2 Byte -32768~+32767 unsigned long 4 Byte 0~4294967295 signed long 4 Byte -2147483648~+2147483647 float 4 Byte ±1.175494E-38~±3.402823E+38 bit 1 bit 0 yada 1 sbit 1 bit 0 yada 1 sfr 1 Byte 0~255

Kısaca C programlama dili

C sade,taşınabilir, kullanımı kolay ve esnektir. Operatörler açısından zengindir. Zengin veri yapıları. Modern bir dil. Yapısal programlamaya uygun. Doğrudan bilgisayar donanımında çalışabilir. Yüksek kaliteli derleme sonucu, programın çalıştırılmasında kaynakları verimli kullanım. Taşınabilirlik. Fonksiyon yapısı kullanılarak, C dilinde bir ya da daha fazla fonksiyondan oluşan C dili programcıkları dahil edilebilir. Ana (main()) fonksiyon mutlaka gereklidir. Tüm fonksiyonlar

DXScheduler Türkçe Tecüme

DXScheduler kullananlar için Türkçe tercüme sınıfı.   using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using DevExpress.XtraScheduler.Localization; using DevExpress.XtraLayout.Localization; using DevExpress.XtraEditors.Controls; using DevExpress.XtraBars.Localization; namespace BenimProgramim { // Product / Class Name / Enumerator / Namespace //XtraBars / BarLocalizer / BarString / DevExpress.XtraBars.Localization //XtraEditors / Localizer / StringId / DevExpress.XtraEditors.Controls //XtraGrid / GridLocalizer / GridStringId /